Top vesti

Komentari BNV na Izvještaj 3-4/2016 o sprovođenju Akcionog plana za PP 23 za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

 Opšti zaključci i preporuke Kvartalni izvještaj 3-4 potvrđuje da se Akcioni plan o ostvarivanju prava nacionalnih manjina za PP 23 ne bavi rješavanjem ...

Prikaži više

U pripremi prva Evropska konferencija posvećena manjinskim medijima

 Prva Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima koja treba da bude upriličena u novembru ove godine u Novom Sadu najavljena je na ...

Prikaži više

`Non-paper` o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 za Srbiju

 Prema opštoj poziciji EU za pregovore o pristupanju Srbije („Pregovarački okvir“), Komisija je dužna da uredno obaveštava o stanju napredovanja pregovora po poglavljima ...

Prikaži više

Uvažen prigovor Koordinacije nacionalnih saveta na postupak izbora člana REM-a

 Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije danas je usvojio prigovor Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina na postupak izbora člana REM-a iz reda ...

Prikaži više

Konkurs za medijske priloge o slovačkoj zajednici u Srbiji

 Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine je raspisao 6. konkurs za dodelu godišnje nagrade „Ana Njemogova Kolarova“ za najbolji medijski proizvod o slovačkoj nacionalnoj manjini ...

Prikaži više

U oktobru četvrti Seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romk...

Sejdinović: Većinski centri moći ne brinu za manjinsko informi...

Predsjednik vijeća čestao mjesec Ramazan...

Sastanak sa predstavnicima medija i NVO sektora iz Sandžaka

  Bošnjačko nacionalno vijeće 20. juna je organizovalo sastanak sa predstavnicima medija i NVO sektora iz Sandžaka na temu Akcionog plana za nacionalne manjine. &nb <<<

Susret ispod lipa

  U subotu 17. juna u Slovačkom kulturnom centru „Pavel Jozef Šafarik“ u Novom Sadu održan je 46. Susret ispod lipa – tradicionalni susret mladih pisaca i slikara, koji svoje ra <<<

Uloga Nacionalnih saveta u rešavanju problema manjina u lokalnim

  Na poziv koordinatora za nacionalne manjine iz gradske opštine Vračar Luke Jeremića, organizovan je okrugli sto na temu rešavanje problema manjina u gradskoj opštini Vračar. Pred <<<

O narodnom blagu, običajima i tradiciji bačkih Bunjevaca

  Panel konferencija „Usmeno narodno blago, običaji i tradicija bačkih Bunjevaca“, peta po redu, u organizaciji KUD „Bunjevka“, svečano je otvorena 16. juna u Art bioskopu Lif <<<

Komemoracija povodom godišnjice deportacije Jevreja iz Subotice

  Polaganjem venaca na Spomenik stradalih Jevreja kod nekadašnjeg geta i komemoracijom u Velikoj većnici Gradske kuće u petak je obeleženo 73 godine od deportacije Jevreja iz Subotic <<<

Dodijeljene diplome „Avdo Međedović“ i „Muham

  Bošnjačko nacionalno vijeće je 16. juna dodijelilo diplome „Muhamed Hevai Uskufi“ učenicima tutinske gimnazije koji su tokom svojeg školovanja postigli izuzetan uspjeh u učen <<<

Nagradni konkurs za idejno grafičko rješenje plakata

  Bošnjačko nacionalno vijeće u cilju afirmacije nacionalnog identiteta Bošnjaka Sandžaka raspisuje Nagradni konkurs za idejno grafičko rješenje plakata kojim se afir <<<

BKC “Tavankut” prikazo običaj Kraljice na Dove

  Bunjevački kulturni centar “Tavankut” je u nedilju, 4. juna, održo prikaz običaja Kraljice na Dove. Ovaj narodni običaj, koji su Bunjevci doneli iz svoje pradomovine, pomalo je <<<

Makedonci izabrali novo rukovodstvo

  Pripadnici makedonske zajednice u Srbiji u Gradskoj upravi održali su izbornu Skupštinu Saveza makedonskih udruženja i asocijacija, kao treći stub makedonskih ujedinjenih snaga. Na <<<