Linkovi – Institucije i organizacije

kancelarija_ljud_manj

puma

OEBS

us_embassy

Nacionalni saveti nacionalnih manjina

Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine

www.mnt.org.rs

Nacionalni savet romske nacionalne manjine

        www.romskinacionalnisavet.org

Nacionalni savet albanske nacionalne manjine

www.knsh.org

Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine

       www.bnv.org.rs

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine

       www.rada.org.rs

Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine

       www.rusini.rs

Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine

       www.slovenci.rs

Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine

       www.hnv.org.rs

Savez jevrejskih opština Srbije

www.savezscg.org

Nacionalni savet češke nacionalne manjine

www.savetceha.rs

Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine

www.nsmakedonaca.org.rs

Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine

www.nationalrat.rs

Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine

www.nacionalnisavetvlaha.rs

Nacionalni savet grčke nacionalne manjine

www.gnm.rs

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine

www.bunjevci.net/