Poglavlje 23

Izveštaj broj 2/2017. o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23   Vlada Republike Srbije osnovala je 11. decembra 2015. godine Savet za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23, kao radno telo za pružanje stručne podrške Pregovaračkoj grupi za Poglavlje 23.... 15/08/2017 5:31h
Komentari BNV na Izvještaj 3-4/2016 o sprovođenju Akcionog plana za PP 23 za ostvarivanje prava nacionalnih manjina   Opšti zaključci i preporuke Kvartalni izvještaj 3-4 potvrđuje da se Akcioni plan o ostvarivanju prava nacionalnih manjina za PP 23 ne bavi rješavanjem suštinskih problema Bošnjaka i drugih i ... 22/06/2017 2:48h
`Non-paper` o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 za Srbiju   Prema opštoj poziciji EU za pregovore o pristupanju Srbije („Pregovarački okvir“), Komisija je dužna da uredno obaveštava o stanju napredovanja pregovora po poglavljima „Pravosuđe i osnov... 18/06/2017 3:51h
Vidljivi napreci, ali i značajne poteškoće     Centar za istraživanja migracija, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, juče je organizovao okrugli sto, čija je glavna tema bilo obrazovanje na manjinskim jezicima u... 03/03/2017 6:20h
U Novom Sadu održan skup o informisanju na manjinskim jezicima   Učesnici sastanka “Informisanje na manjinskim jezicima u kontekstu EU integracija – poglavlje 23” u Novom Sadu, zaključili su u utorak 28. februara da je ta oblast nepravedno zapostavljena u... 02/03/2017 5:23h
Paunović: Redovno praćenje sprovođenja aktivnosti iz Akcionog plana za manjine   Otvarajući sastanak povodom predstavljanja Drugog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za III i IV kvartal 2016. godine, direktorka vladine Kancelarije... 24/02/2017 8:32h
Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23 Vlada Republike Srbije je izradila šestomesečni izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23 koji će dostaviti Briselu. Izveštaj je na engleskom jeziku. ... 13/02/2017 10:00h
Susedi i manjine   Forum za etničke odnose je 13. januara organizovao regionalnu konferenciju o bilateralnim odnosima Republike Srbije sa susedima i položaju nacionalnih manjina koja je održana u Aeroklubu u Beogra... 22/01/2017 4:11h
Srbija zemlja visokih standarda u poštovanju prava nacionalnih manjina   Srbija je država koja neguje visoke standarde kada je u pitanju položaj nacionalnih manjina, koja se tim standardima ne hvali već ih istinski neguje kao temeljne vrednosti multikulturalnog i tole... 19/01/2017 12:10h
BNV: Komentari na nacrt Izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za manjine   Nacrt prvog kvartalnog Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina pokazuje da Akcioni plan kao vrlo važan strateški dokument za pregovaračko Poglavlje 23 ... 13/01/2017 6:27h
Mišljenje YUCOM-a   Mišljenje Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.   ... 30/12/2016 4:47h