Prva evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijma

+100%-

Prva evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijma

 

Prva evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima održana je u cilјu unapređenja informisanja manjinskih zajednica i interkulturalnog dijaloga između manjinskih zajednica Evrope i medija, kao i razmene najbolјih praksi u oblasti izdavaštva u toku digitalizacije i postojećih demografskih društvenih promena.

 

Savetnica u kabinetu poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Tamara Vlaškalin, rekla je na panelu “Evropa i manjinski mediji” da su mediji dobar partner ovoj instituciji jer mogu da doprinesu borbi protiv diskriminacije i da neguju kulturu razumevanja između različitih kulturnih, etničkih, verskih i drugih društvenih grupa.

 

Prema podacima iz Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za 2016. godinu, 4,6 odsto od svih podnetih pritužbi u kojima je navedeno lično svojstvo, odnosi se na oblast javnog informisanja i medija. Ipak, primećujemo da se manji broj tih pritužbi odnosi na lokalne i manjinske medije, rekla je Tamara Vlaškalin.

 

 

Ona je dodala da, uprkos čestom izveštavanju u senzacionalističkom maniru, postoji veliki broj novinara i novinarki koji poštuju antidiskriminacione propise, etičke vrednosti i Kodeks novinara, a Poverenik svake godine raspisuje konkurs za Godišnju medijsku nagradu za toleranciju kojom želi da motiviše i podstakne medije da na korektan način izveštavaju o zabrani diskriminacije i unapređenju ravnopravnosti.

 

Konfereniju su organizovali Heror Media Pont, Giacomelli Media, Centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija, Magyar Szó, Asocijacija medija u saradnji sa MIDAS-om i Fakultetom za menadžment.

 

Izvor: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Foto: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

 

Kategorije: Sedam dana