10 godina Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata

+100%-

Prije točno deset godina, 10. ožujka 2008. godine, Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine donijela je odluku o Osnutku Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata.

 

Drugi suosnivač Zavoda je manjinsko samoupravno tijelo hrvatske zajednice u Srbiji – Hrvatsko nacionalno vijeće. Riječ je, inače, o prvoj profesionalnoj ustanovi u području kulture hrvatske zajednice u Republici Srbiji, koja se financira iz proračuna AP Vojvodine.

 

Glavna svrha ZKVH-a, određena osnivačkim aktom, glasi: rad na „očuvanju, unaprjeđenju i razvoju kulture hrvatske manjinske zajednice u Vojvodini“ (Odluka, čl. 1). Preciznije rečeno, temeljna programska misija ZKVH-a sadržana je u sljedećem: rad na znanstvenim, stručnim, razvojnim i primijenjenim istraživanjima u području kulture, umjetnosti i znanosti vojvođanskih Hrvata, zatim rad u području bibliografije i arhivistike, menadžmentu i edukaciji u kulturi i, na kraju, u poticanju, organiziranju i priređivanju kulturne produkcije hrvatske manjinske zajednice u Vojvodini. (Statut, članak 1).

 

Djelatnost Zavoda, nešto razrađenije, definirana je u članku 10 Statuta, a uključuje:

– nakladničku djelatnost;

– istraživanje i eksperimentalni razvitak u društvenim i humanističkim znanostima;

– istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja;

– konzalting i menadžment poslove;

– djelatnost knjižnica;

– djelatnost arhiva;

– djelatnost muzeja, galerija i zbirki;

– zaštitu kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti;

– izgradnju baza podataka…

 

Radi ostvarivanja tako postavljenih ciljeva, Zavod razvija međunarodnu suradnju u području znanosti, kulture i umjetnosti vojvođanskih Hrvata radi unaprjeđivanja i razvijanja međunarodne kulturne suradnje hrvatske nacionalne zajednice u Vojvodini sa svojom matičnom zemljom i susjednim zemljama, kao i drugim zemljama Europe i svijeta, i to: razmjenom gostovanja kazališnih, glazbenih događaja, likovnih izložaba i folklornih ansambala; razmjenom stručnjaka, stvaralaca i umjetnika; razmjenom knjiga, časopisa, kompakt-diskova i drugih publikacija; razmjenom izložbi; organiziranjem znanstvenih i stručnih simpozija, skupova i seminara u području kulture i umjetnosti, i sl.

 

Izvor: Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata

Kategorije: Hrvatska zajednica