21. MAJ 2022, SVETSKI DAN KULTURNE RAZNOLIKOSTI ZA DIJALOG I RAZVOJ

+100%-

21. MAJ 2022, SVETSKI DAN KULTURNE RAZNOLIKOSTI ZA DIJALOG I RAZVOJ

Svetski dan kulturne raznovrsnosti za dijalog i razvoj se obeležava širom sveta. U našem sve raznovrsnijem svetu, zaštita kulturne raznovrsnosti predstavlja etički imperativ, nerazdvojiv od poštovanja ljudskog dostojanstva, ljudskih prava i osnovnih sloboda. Srbija je me napravila značajne korake na polju poboljšavanja i unapređenja statusa najstigmatizovanijih zajednica u zemlji čime se uspotavlja širok dijapazon oblasti u kojima treba dalje da se nastavi sa radom.


U duhu unapređivanja i izgradnje jake kulturne raznovrsnosti, predočavaju se detaljne preporuke za okončanje stigmatizacije i jačanje inkluzije ugroženih zajednica.U cilju uspostavljanja posebne oblasti koja se odnosi na unapređenje kulturne raznovrsnosti, oblast broj pet koju je Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji uvrstio u Okvir razvojnog partnerstva, a koji je potpisan sa Vladom Republike Srbije, jasno pravi vezu između kulture, raznovrsnosti i ljudskih prava. Slavljenje kulturne raznolikosti znači otvaranje novih izgleda za održivi razvoj i promovisanje kreativnih industrija i kulturnog preduzetništva kao potencijala za otvaranje miliona novih radnih mesta širom sveta – posebno za mlade ljude, a naročito za žene. Kultura predstavlja pokretač održivog razvoja i kao tavka je prepoznata u novoj Agendi održivog razvoja do 2030. godine, koju su Ujedinjene nacije usvojile. Kultura pruža jedinstvenu mogućnost za povezivanje ekonomskih i socijalnih aspekata razvoja – kulturna dobra i usluge imaju identitete, referentne tačke i vrednosti, a ujedno omogućavaju milionima kreatora, umetnika da žive od njihovog rada. Veličanje kulturne raznovrsnosti znači da im se omogući da trguju i podstiče ih da obogate kulturni pejzaž, koji zauzvrat i nas obogaćuje.


Povodom Svetskog dana kulturne raznovrsnosti za dijalog i razvoj Novinsko izdavačka ustanova Makedonski informativni i izdavački centar, drugu godinu za redom posetiće gradove Kikindu, Plandište i Novi Sad, gde će se u centru grada na više lokacija, u periodu od 17 do 21.05.2022.godine, predstaviti sa svojim izdanjima, koja će se besplatno deliti građanima sa ciljem promocije same ustanove ali i makedonske kulture u Srbiji, takođe u okviru svojih aktivnosti će poklanjati knjige i svoja izdanja, odnosno nagrađivati pojedince i ustanove, posebno bolnice, kao svojevrsnu dodatnu motivaciju pozivamo da se obrate svi koji su vakcinisani na našu mejl adresu; niu.miic43@gmail.com , sa molbom za poklon knjigu i na kućnu adresu će dobiti besplatno neku knjigu i neko od naših izdanja.To će biti naš mali doprinos obeležavanju Svetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj,da uz pisanu reč lakše savladamo svakodnevne izazove.

 

 

Izvor: MIIC

Foto: radiokfor.com