Dodaci uz udžbenike na bosanskom štampaće se pojedinačno

+100%-

Dodaci uz udžbenike na bosanskom štampaće se pojedinačno

 

Ministar prosvete, Mladen Šarčević, i direktor JP Zavoda za udžbenike, Dragoljub Kojičić, potpisali su sa predstavnikom Bošnjačog nacionalnog veća, Esadom Dudžom, Aneks 2 Memoranduma o saradnji u oblasti izdavanja udžbenika na bosanskom jeziku.

 

Aneks 2 Memoranduma predviđa da će se dodaci uz udžbenike na bosanskom jeziku štampati odvojeno za svaki predmet, nakon dobijanja odobrenja od nadležnog resora.

 

Do sada su, naime, dodaci štampani objedinjeno za više predmeta, što je značajno usporavalo ovaj proces, te se očekuje da će on biti značajno ubrzaniji.

 

Ministarstvo je saopštilo da su strane potpisnice saglasne da se objedinjeni dodaci na bosanskom jeziku štampaju pojedinačno, kao dodatak uz udžbenik, posle dobijanja rešenja o odobravanju od strane Ministarstva.

 

Potpisivanje Memoranduma i Aneksa 1 o saradnji u oblasti izdavanja udžbenika na bosanskom jeziku i pismu, tokom 2016. godine obezbeđeno je štampanje nedostajućih udžbenika na ovom manjinskom jeziku.

 

Ovim ugovorom planirano je štampanje ukupno 43 udžbenika. Memorandumom je planirano osam objedinjenih dodataka, koji do sada nisu mogli biti štampani, jer nisu dobili potrebno odobrenje Ministarstva zbog neispunjenih standarda kvaliteta udžbenika.

 

Potpisivanjem Aneksa 2 Memoranduma o saradnji u oblasti izdavanja udžbenika na bosanskom jeziku i pismu odobriće se 24 dodatka udžbenicima na bosanskom jeziku za osnovnu školu, od kojih će u proceduru štampanja ići odmah četiri dodatka – tri za muzičku kulturu (za 1 i 2 razred i 4 razred) i jedan dodatak za Prirodu i društvo za treći razred osnovne škole.

 

Ostali dodaci će biti dostavljeni Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na ponovno odobravanje po ubrzanoj proceduri, kao pojedinačni dodaci, što će ubrzati proces štamšanja.

 

Izvor: RTV Vojvodina

Foto: RTV Vojvodina