Učenici ponosno uče na svom jeziku

+100%-

Učenici ponosno uče na svom jeziku

 

U cilju unapređenja nastave na bosanskom jeziku, Bošnjačko nacionalno vijieće je pokrenulo projekat nabavke udžbenika za učenike srednjih sandžačkih škola u kojima se nastava odvija na maternjem bosanskom jeziku.

 

Predsjednik BNV-a dr. Sulejman Ugljanin je poželio đacima sretno služenje udžbenicima i istakao kroz svoj govor bitnost učenja na maternjem jeziku:

 

Jako sam srećan što danas možemo dodijeliti udžbenike učenicima koji uče na svom maternjem jeziku. Vi imate pravo da učite, istražujete i da se obrazujete na svom jeziku i to pravo vam niko ne može uzeti, imate pravo da budete sretni u sadašnjosti i sigurni u budućnosti, da čuvate svoj ponos i dostojanstvo.

 

Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća na čelu sa predsjednikom i predstavnici Grada Novi Pazar, danas su dodijelili udžbenike učenicima Medicinske škole i Ugostiteljske škole a planira se podjela ostalim srednjim školama u Sandžaku do kraja nedelje.

 

Realizacijom ovog projekta Vijeće je za učenike obezbijedilo udžbenike matematike sa zbirkom zadataka i čitanke kao i udžbenike iz grupe nacionalnih predmeta historije, likovne i muzičke kulture.

 

Projektom je obuhvaćeno 1.091 učenik koji je ove školske godine upisao prvi razred srednje škole u Sandžaku kao i 300 učenika viših razreda srednjih škola u Tutinu i Sjenici koji takođe pohađaju nastavu na bosanskom jeziku.

 

Izvor: BNV