Adresar

Naslovna

1.    Nacionalni savet albanske nacionalne manjine
Predsednik: Jonuz Musliu
Adresa: Bujanovac, Karađorđa Petrovića broj 237, drugi sprat
Telefon: 017/653-264
E-mail: kksh.bujanoc@gmail.com

2.    Nacionalni savet aškalijske nacionalne manjine  
Predsednik: Erdelj Osman
Adresa: Novi Sad, Temerinska 91
Telefon: 061/21 39 639
E-mail: nsaskalije2@gmail.com

3.    Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine
Predsednik: Vladimir Zaharijev
Adresa: Bosilegrad, Georgi Dimitrova 82
Telefon: 017/877-167
E-mail: nacsavbg@open.telekom.rs

4. Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine
Predsednik: Suzana Kujundžić-Ostojić
Adresa: Subotica, Trg Cara Jovana Nenada 15/5
Telefon: 024/554-881
E-mail: bunjnacsav@gmail.com

5. Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine
Predsednik: Radiša Dragojević
Adresa: Petrovac na Mlavi, Petra Dobrnjca 179
Telefon: 012/331-065, 012/331-280, 012/331-283
E-mail: info@petrovacnamlavi.rs; vlasinacionalnisavet@gmail.com
Web site: www.nacionalnisavetvlaha.rs

6. Nacionalni savet grčke nacionalne manjine
Predsednik: Petar Rodificis
Adresa: Novi Sad, Bulevar kralja Petra I broj 28d
Telefon: 011/411-2112
E-mail: nac.savet.gr@gmail.com

7. Nacionalni savet egipatske nacionalne manjine
Predsednik: Agim Ajra
Adresa: Novi Sad, Ćirila i Metodija 129
Telefon: 011/3170-473, 061/279-85-58
E-mail: egipcani-srb@live.com

8. Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine
Predsednik: Jene Hajnal
Adresa: Subotica, Age Mamužića 11/2
Telefon: 024/524-534
E-mail: office@mnt.org.rs
Web site: www.mnt.org.rs

9. Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine
Predsednik: Ing. Laslo Gence Mandler
Adresa: Matije Gupca bb., Sombor

Kancelarija Predsednika: Trg Lazara Nešića 1/VI, Subotica
Telefon: 024/524-308
E-mail: dnationalrat@mts.rs

10. Nacionalni savet romske nacionalne manjine
Predsednik: Tefik Ramadanović
Adresa: Pančevo, ulica Karađorđeva 5/2
Telefon: 011/3061-548,011/3061-603
E-mail: info@romskinacionalnisavet.org.rs
Web site: www.romskinacionalnisavet.org

11. Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine
Predsednik: Daniel Petrović
Adresa: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 28
Telefon: 021/457-583
E-mail: consiliul_roman@yahoo.com

12. Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine
Predsednik: Slavko Rac
Adresa: Ruski Krstur, ulica Fruškogorska 64
Telefon: 025/705-222,025/705-333
E-mail: rusovit@open.telekom.rs
Web site: www.rusini.rs

13. Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine
Predsednik: Ana Tomanova-Makanova
Adresa: Novi Sad, Mihajla Pupina 1/4
Telefon: 021/422-989
E-mail: office@rada.org.rs
Web site: www.rada.org.rs

14. Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine
Predsednik: Saša Verbič
Adresa: Beograd, Terazije 3/IX
Telefon: 011/334-0845, 064/100-4496
E-mail: nacionalnisvet@eunet.rs
Web mail: www.slovenci.rs

15. Nacionalni savet ukrajinske nacionalne manjine
Predsednik: Mihal Kržaček
Adresa: Kula, Maršala Tita 119
Telefon: 025/725-531
E-mail: unr@neobee.net
Web site: www.ukrajincisrbije.rs

16. Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine
Predsednik: Slaven Bačić
Adresa: Subotica, Preradovićeva 13
Telefon: 024/554-623
E-mail: ured@hnv.org.rs; grunff@gmail.com
Web site: www.hnv.org.rs

17. Nacionalni savet češke nacionalne manjine
Predsednik: Jože Sivaček
Adresa: Bela Crkva, Miletićeva 2
Telefon: 013/852-627
E-mail: ceskanarodnirada@yahoo.com‚ office@savetceha.rs
Web site: www.savetceha.rs

18. Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine
Predsednik: Borče Veličkovski
Adresa: Pančevo, generala Petra Aračića broj 2c, ulaz 2d, lokal 2.
Telefon: 013/2580-456, 060/80-30-330
E-mail: nsmakedonaca@open.telekom.rs

19. Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine
Predsednik: Sulejman Ugljanin
Adresa: 28 novembra bb, Novi Pazar, poštanski fah 114
Telefon: 020/315-608, 020/314-107
E-mail: glavni.ured@bnv.org.rs
Web site: www.bnv.org.rs

20. Savez jevrejskih opština Srbije
Predsednik: Robert Sabadoš
Adresa: Beograd, Kralja Petra 71 A/III
Telefon: 011/26-21-837, 011/26-26-674
E-mail: office@savezjos.org
Web site: www.savezjos.org

21. Nacionalni savet crnogorske nacionalne manjine
Predsednik: Miodrag Becić
Adresa: Vrbas, Maršala Tita 47
Telefon: 021/702-521
E-mail: info@mne.rs