Adresar

Naslovna

1.    Nacionalni savet albanske nacionalne manjine

Predsednik: Ragmi Mustafa

Sedište: Karađorđa Petrovića 237/II, 17520 Bujanovac

Telefon: 017/653-264

E-mail: kksh.bujanoc@gmail.com

2.    Nacionalni savet aškalijske nacionalne manjine  

Predsednik: Zuflije Toplica

Sedište: Radivoja Vrhovca 1A, 21000 Novi Sad

Telefon: 061/6191123

E-mail: savet.askalija@hotmail.com

3.    Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine

Predsednik: Stefan Stojkov

Sedište: Georgi Dimitrova 82, 17540 Bosilegrad

Telefon: 017/877-006

E-mail: nacsavbg@open.telekom.rs opstina@bosilegrad.rs

4. Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine

Predsednik: dr Suzana Kujundžić Ostojić

Sedište: Trg Cara Jovana Nenada 15/5, Subotica

Telefon: 024/554-881

E-mail: bunjnacsav@gmail.com

Website: www.bunjevci.net

5. Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine

Predsednik: Novica Janošević

Sedište: Petra Dobrnjca 179, 12300 Petrovac na Mlavi

Telefon: 012/331-280, 012/331-283

E-mail: info@petrovacnamlavi.rs vlasinacionalnisavet@gmail.com

Website: www.nacionalnisavetvlaha.rs

6. Nacionalni savet grčke nacionalne manjine

Predsednik: Petar Rodifcis-Nađ

Sedište: Ilije Birčanina 11/25, 21000 Novi Sad

Telefon: 021/662-18-65, 064/ 226- 22-65

E-mail: nac.savet.gr@gmail.com

7. Nacionalni savet egipatske nacionalne manjine

Predsednik: Emin Zejnulahu

Sedište: Slavujeva bb, naselje Adice, 21000 Novi Sad

Telefon: 060 644 9 444

E-mail: office@nse.org.rs

8. Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine

Predsednik: Jene Hajnal

Sedište: Trg žrtava fašizma 9, 24000 Subotica

Telefon: 024/524-534

E-mail: office@mnt.org.rs

Website: www.mnt.org.rs

9. Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine

Predsednik: Antun Bek

Sedište: Matije Gupca bb, 25000 Sombor

Telefon: (0)25 43 18 70

E-mail: dnationalrat@mts.rs

10. Nacionalni savet romske nacionalne manjine

Predsednik: Dalibor Nakić

Sedište: Petra Bojovića 10, 13000 Pančevo

Telefon: 011/3061-548,011/3061-603

E-mail: info@romskinacionalnisavet.org.rs

Website: www.romskinacionalnisavet.org

11. Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine

Predsednik: dr Jon Omoran

Sedište: Vaska Pope 16, 26300 Vršac

Telefon: 065/5180162; 013/403859

E-mail: consiliul_roman@yahoo.com consiliulnational.ro@gmail.com omoran.jon@gmail.com

12. Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine

Predsednik: Borislav Sakač

Sedište: Fruškogorska 64, 25233 Ruski Krstur

Telefon: 025/705-222,025/705-333

E-mail: rusovit@open.telekom.rs

Website: www.rusini.rs

13. Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine

Predsednik: Libuška Lakatoš

Sedište: Bulevar Mihaila Pupina 1/IV, 21000 Novi Sad

Telefon: 021/422-989

E-mail: office@rada.org.rs

Website: www.rada.org.rs

14. Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine

Predsednik: Saša Verbič

Sedište: Terazije 3/IX, 11000 Beograd

Telefon: 011/334-0845, 064/100-4496

E-mail: nacionalnisvet@eunet.rs

Website: www.slovenci.rs

15. Nacionalni savet ukrajinske nacionalne manjine

Predsednik: Nikola Ljahović

Sedište: Maršala Tita 119, 25230 Kula

Telefon: 025/725-531

E-mail: unr@ukrajincisrbije.rs

Website: www.ukrajincisrbije.rs

16. Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine

Predsednik: Jasna Vojnić

Sedište: Preradovićeva 13, 24000 Subotica

Telefon: 024/554-623

E-mail: ured@hnv.org.rs

Website: www.hnv.org.rs

17. Nacionalni savet češke nacionalne manjine

Predsednik: Ljiljana Stehlik

Sedište:Bela Crkva, Miletićeva 2

Telefon: 013/852-627

E-mail: ceskanarodnirada@yahoo.com office@savetceha.rs ?

Website:  www.savetceha.rs

18. Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine

Predsednik: Borče Veličkovski

Sedište: Generala Aračića 2c, poštanski fah 94, 26000 Pančevo

Telefon: 013/2580-456, 060/80-30-330

E-mail: info@nsmakedonaca.org.rs

19. Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine

Predsednik: Esad Džudžo

Sedište: 28. novembra bb, 36300 Novi Pazar

Telefon: 020/315-608, 020/314-107

E-mail: glavni.ured@bnv.org.rs

Website: www.bnv.org.rs

20. Savez jevrejskih opština Srbije

Predsednik: Robert Sabadoš

Sedište: Kralja Petra 71A/III, 11000 Beograd

Telefon: 011/26-21-837, 011/26-26-674

E-mail: office@savezjos.org

Website: www.savezscg.org

21. Nacionalni savet crnogorske nacionalne manjine

Predsednik: Dragoljub Malović

Sedište: Maršala Tita 87, 21460 Vrbas

Telefon: 021/702-521

E-mail: info@mne.rs

22. Nacionalni savet poljske nacionalne manjine

Predsednik: Anita Šalbot

Adresa: Ostojićevo, Hajduk Veljkova 8

Telefon: 063/1042010

E-mail: jotile77@gmail.com

23. Nacionalni savet ruske nacionalne manjine

Predsednik: Leonid Kampe

Adresa: Sremska Kamenica, Staroiriški put 14

Telefon: 060/3596214

E-mail: kampe@mail.com