Afirmativnim merama ka većem broju učenika i studenata romske nacionalnosti

+100%-

U okviru redovnih sastanaka sa predstavnicima državnih i lokalnih institucija u AP Vojvodini, direktor Kancelarije za inkluziju Roma, Miloš Nikolić, održao je 31. jula sastanak sa predstavnicima Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, povodom sprovođenja afirmativnih mera za učenike i studenate romske nacionalnosti.

 

Najvidljivija mera tokom Dekade Roma 2005-2015 godine, ali i nakon toga, bila je mera afirmativne akcije upisa učenika u srednje škole i na fakultete. Cilj je, između ostalog, da se smanji dramatična razlika između romskog i ostalog stanovništva u državi. Afirmativne mere su pokrenute 2003. godine i na početku, posle teških borbi sa birokratijom u Ministarstvu prosvete, 2006. godine nije bilo ograničenja koliki broj romskih učenika može da upiše željeni fakultet.

 

Posle nekoliko godina, ministarstvo je odlučilo da problematika upisa učenika romske nacionalnosti može da se reši van budžeta, i to preko naplate koju će fakultet učiniti od ministarstva za određeni broj studenata. Međutim, to je samo zakomplikovalo odnose jer ministarstvo nije plaćalo fakultetima i studenti koji su bili upisani pod tim uslovima našli su se u teškoj situaciji. Zatim je ponuđena kvota i to prvo 2%, a zatim 1% posto u odnosu na broj upisanih studenata na svim državnim fakultetima.

 

Miloš Nikolić je kao pozitivan primer naveo Visoku školu strukovnih studija za vaspitače u Vršcu. On kaže da je ova visokoškolska ustanova jedina u Evropi koja ima nastravu na romskom jeziku, ali ne samo to, ova škola svim studentima romske nacionalnosti, uz pomoć Pokrajinske vlade i Kancelarije za inkluziju Roma, obezbeđuje besplatno školovanje – stipendije i studenski dom za onu decu koja nemaju smeštaj.

 

„Mislim da svi univerziteti odnosno fakulteti u našoj zemlji moraju da se ugledaju na Visoku školu za vaspitače u Vršcu. Smatram da troškovi studiranje i smeštaja za studente romske nacionalnosti nisu tako veliki i da država mora svima njima da obezbedi adekvatnije uslove za studiranje, ukoliko zaista želimo da postignemo toliko pominjanu integraciju romske zajednice. Znamo da svake godine na prvoj godini studija se upiše između 300-350 studenta romske nacionalnosti. Siguran sam da država ima dovoljno sredstava da ovu decu podrži i da im obezbedi uslove za studiranje. To nikako ne znači da studenti drugih nacionalnosti trebaju da budu uskraćeni za svoja prava i za istu tu pomoć“, rekao je Nikolić.

 

Nikolić je na sastanku predstavnike Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje podsetio da se Kancelarija za inkluziju Roma od početka ove godine intezivno zalaže da se poveća broj stipendija za učenike i studente romske nacionalnosti, ali isto tako se svim snagama zalaže i za adekvatno zaposlenje Roma i Romkinja nakon zavšenih studija ili srednje škole.

 

Izvor: Nacionalni savet Roma

Kategorije: Romska zajednica