BNV i Grad Novi Pazar traže zaustavljanje diskriminacije nad Bošnjacima

+100%-

BNV i Grad Novi Pazar traže zaustavljanje diskriminacije nad Bošnjacima

Bošnjačko nacionalno vijeće i Grad Novi Pazar danas su uputili zahtjev direktorima škola u Novom Pazaru kojim je traženo da se zaustavi postojeća agresivna diskriminacija nad Bošnjacima, prilikom upisa djece u škole.

 

Od direktora škola na teritoriji grada Novog Pazara se zahtjeva da se prilikom upisa djece u škole, jezik na kome će djeca pohađati nastavu odredi shodno nacionalnoj pripadnosti roditelja a da se roditeljima koji žele da njihova djeca pohađaju nastavu na nematernjem jeziku omogući ostvarivanje tog prava podnošenjem pisanog zahtjeva. U pismu je također traženo da se spriječi vršenje pritisaka na roditelje od strane zaposlenih u cilju odvraćanja od pohađanja nastave na bosanskom jeziku te širenje dezinformacija o nemogućnosti nastavka daljeg školovanja učenika koji pohađaju nastavu na bosanskom jeziku.

 

Direktorima je zatraženo da se omogući ovlaštenim predstavnicima Vijeća pristup školama u cilju praćenja kvaliteta nastave na bosanskom jeziku, uslova pod kojima se odvija nastava na bosanskom jeziku, komunikacija sa roditeljima, te praćenje postupka upisa učenika i implementacije zahtjeva. Naročito je zatraženo da se u svim obrazovno-odgojnim ustanovama u Novom Pazaru ponovi postupak izjašnjavanja o jeziku nastave najkasnije do 30. septembra 2019. godine, zbog ustanovljene diskriminacije u pogledu uskraćivanja prava na obrazovanje Bošnjaka na maternjem bosanskom jeziku.

 

Bošnjačko nacionalno vijeće i Grad Novi Pazar će preduzeti sve zakonom propisane mjere protiv direktora i zaposlenih u školama koji ne ispoštuju zahtjeve. Zahtjev je u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća potpisala predsjednica dr. Jasmina Curić, a u ime Grada Novog Pazara, predsjednica Skupštine Ifeta Radončić.

 

Izvor: BNV

Kategorije: Bošnjačka zajednica