BNV OBJAVILO JAVNI KONKURS ZA PROJEKTE OD OPŠTEG INTERESA ZA BOŠNJAKE

+100%-

BNV OBJAVILO JAVNI KONKURS  ZA PROJEKTE OD OPŠTEG INTERESA ZA BOŠNJAKE

Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća održao je sjednicu 05. februara 2021. godine na kojoj je donijeta odluka da se raspiše Javni konkurs za dodjelu sredstava iz budžeta Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji za podsticanje projekata od opšteg interesa Bošnjaka koje realizuju pravna i fizička lica.
Javni konkurs se raspisuje u okvirima nadležnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća i trajat će 15 dana, tačnije od 5. do 21. februara tekuće godine.
Na sjednici Izvršnog odbora donijeto je i mišljenje na projekte pristigle na Konkurs za sufinansiranje projekata iz budžeta Grada Novog Pazara radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti informisanja u 2021.godini. Izvršni odbor Vijeća je u mišljenju zatražio od Grada Novog Pazara da u sljedećem konkursu raspodjela sredstava za informisanje na bosanskom jeziku bude u skladu sa potrebama stanovništva odnosno u skladu sa nacionalnom strukturom.

Tekst konkursa:

http://bnv.org.rs/fajlovi/1_Javni_konkurs_-_BNV.PDF

 

Izvor: BNV

Foto: BNV