BNV: Predlog Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina

+100%-

BNV: Predlog Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina

 

Prijedlog Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina koji je izradio sekretar Bošnjačkog nacionalnog vijeća i član radne grupe za izradu pomenutog zakona, Ahmedin Škrijelj.

 

Pored suštinski važnih stvari i argumenata koje obavezuju državu da donese potpuno nov zakon također postoje i formalno-pravni razlozi zbog kojih Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ne može biti upućen u proceduru jer: članom 47. stav 2. Jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa („Službeni glasnik RS“, broj 21/2010) propisano da ako se više od polovine članova osnovnog propisa mijenja, odnosno dopunjuje, treba donijeti novi propis.

 

Izmjenama i dopunama ovog Zakona mijenja se ukupno 20 članova osnovnog teksta zakona od ukupno 25 članova koliko ovaj zakon ima, uz dodavanje 6 novih članova, stekli su se uslovi da se pristupi donošenju novog zakona.

 

Članom 8. Zakona o narodnoj skupštini propisano je da nadležni organi su obavezni da pri izradi prijedloga zakona i drugih akata, koje donosi Narodna skupština, strogo se pridržavaju jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa.

 

S tim u vezi a imajući u vidu naprijed navedeno predlažemo Vam da podržite i naš prijedlog Zakona ali i da u okviru vaših interesa i mogućnosti zatražite od Vlade Republike Srbije da povuče iz procedure za usvajanje ovaj zakon, te da zbog ispunjenosti uslova propisanih članom 47. st. 2   Jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa („Službeni glasnik RS“, broj 21/2010), pristupi izradi i donošenju novog zakona, da formira novu radnu grupu za izradu novog Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, da u njen rad uključi najmanje 8 predstavnika Koordinacije nacionalnih vijeća nacionalnih manjina kao i da obaveže radnu grupu da uvaži prijedloge dobijene od predstavnika Koordinacije.

 

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA – BNV

 

 

 

 

 

Kategorije: Poglavlje 23