BNV TRAŽI POŠTOVANJE VOLJE KOLEKTIVA OŠ AVDO MEĐEDOVIĆ

+100%-

BNV TRAŽI POŠTOVANJE VOLJE KOLEKTIVA OŠ AVDO MEĐEDOVIĆ

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća, dr. Jasmina Curić uputila je pismo Mladenu Šarčeviću, ministru prosvjete nauke i tehnološkog razvoja u kome je zatražila da sprovede volju kolektiva OŠ „Avdo Međedović“ u Novom Pazaru u procesu imenovanja direktora te ustanove.

 

U pismu se između ostalog kaže:

„Osnovna škola „Avdo Međedović“ u Novom Pazaru je jedna od obrazovno-odgojnih ustanova koja je od posebnog značaja za Bošnjake i u kojoj se kompletna nastava odvija na bosanskom jeziku. Imajući u vidu je proces za izbor direktora Osnove škole „Avdo Međedović“ u toku, Bošnjačko nacionalno vijeće je sa naročitom pažnjom pratilo ponovljen konkurs, te ustanovilo da je procedura protekla u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

 

Nastavničko vijeće OŠ “Avdo Međedović“ u Novom Pazaru je tajnim izjašnjavanjem na posebnoj sjednici održanoj 03. februara 2020. godine, dalo većinsku podršku kandidatu Zahiru Gudževiću sa 54 glasa, drugi kandidat Ajsela Hadžiahmetović dobila je 16 glasova, a treći kandidat Ekrem Hukić dobio je 10 glasova prisutnih članova Nastavničkog vijeća. Na sjednici Školskog odbora, kandidat Zahir Gudžević dobio je osam glasova, koliko je i bilo prisutnih članova Odbora.

 

Bošnjačko nacionalno vijeće je na osnovu svega gore navedenog, kao i dokumentacije koja je dostavljena uz zahtjev za mišljenje na izbor direktora dalo pozitivno mišljenje na izbor Zahira Gudževića na mjesto direktora ove škole.

 

Imajući u vidu sve navedeno i značaj Osnovne škole „Avdo Međedović“, Bošnjačko nacionalno vijeće je dalo punu podršku kolektivu škole u vezi sa izborom direktora.

 

Poštovani ministre, u skladu sa gore pomenutim, očekujemo od Vas da, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, na mjesto direktora Osnovna škole “Avdo Međedović” imenujete Zahira Gudževića, kandidata koji je dobio podršku kolektiva, Školskog odbora ove škole i Bošnjačkog nacionalnog vijeća, kako bi ova škola mogla neometano nastaviti sa svojim radom.“

 

Izvor: BNV