BNV uputilo pisma ministru prosvjete i direktoru Zavoda za udžbenike

+100%-

BNV uputilo pisma ministru prosvjete i direktoru Zavoda za udžbenike

Potpredsjednik Vijeća Esad Džudžo uputio je 18. jula pisma ministru prosvete nauke i
tehnološkog razvoja Mladenu Šarčevići i Dragoljubu Kojčiću direktoru Zavoda za udžbenike
u kojima se između ostalog kaže:

 

„Bošnjačko nacionalno vijeće i Odbor za obrazovanje podržavaju autorski tim koji radi
na izradi rukopisa autorskih udžbenika na bosanskom jeziku u procesu ispunjavanja
preporuka utvrđenim Pravilnikom o standardima kvaliteta udžbenika, stručnim ocjenama
ZUOV-a, kao i u skladu sa zaključcima sa sastanka održanim u Ministarstvu prosvjete dana
13.marta 2017.godine.

 

Očekujem da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavod za udžbenike
izvrše svoje obaveze preuzete potpisivanjem Memoranduma o izdavanju udžbenika na
bosanskom jeziku, kao i udžbenika utvrđenim Aneksom Memoranduma, potpisanim između
Ministarstva prosvjete, Bošnjačkog nacionalnog vijeća i Zavoda za udžbenika, 24.marta i
23.decembra 2016.godine, kako bi učenici u nastavi na bosanskom jeziku dobili sve
nedostajuće udžbenike za školsku 2017/18.godinu, ravnopravno sa učenicima u nastavi na
srpskom, albanskom, mađarskom, slovačkom, rusinskom, bugarskom, hrvatskom i
rumunskom jeziku.“