BNV uputilo pismo ministru prosvete: Ispuniti obaveze prema školstvu na bosanskom jeziku

+100%-

Potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo uputio je dopis ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Mladenu Šarčeviću u skladu sa zaključcima sa sastanka održanom u kabinetu Ministra sa Koordinacijom nacionalnih savjeta nacionalnih manjina, od 23.03.2018.godine, a u vezi sa mapiranjem trenutnog stanja obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina. U dopisu se navodi sljedeće:

 

„Molimo Vas da u skladu sa vašim zakonskim ovlaštenjima učinite sve na iznalaženju adekvatnih rješenja i otklonite sve prepreke u sprovođenju  cjelokupne nastave na bosanskom jeziku u Republici Srbiji, uključujući i instrukciju školskim upravama i direktorima osnovnih i srednjih škola o validnosti sertifikata o poznavanju bosanskog jezika izdatih do 1. septembra 2014. godine od strane Stručne komisije BNV-a, u skladu sa zakonom“.

 

Spisak nedostajućih segmenata za cjelokupno obrazovanje na bosanskom jeziku dostupan je na sajtu Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Kategorije: Bošnjačka zajednica