Bosanski jezik je nacionalni i kulturni identitet Bošnjaka

+100%-

U Bošnjačkom nacionalnom vijeću je 3. aprila održana redovna mjesečna konferencija za medije na temu “Izjašnjavanje roditelja za školovanje djece na bosanskom jeziku“ o kojoj je govorio predsjednik Vijeća dr. Sulejman Ugljanin.

 

„Bošnjačko nacionalno vijeće, koje je ovlašćeno i zaduženo po svim identitetskim pitanjima Bošnjaka, poziva roditelje da jasno i nedvosmisleno kažu da će njihova djeca da se obrazuju na njihovom maternjem jeziku i pismu. Pred tom djecom je budućnost, i roditelji trebaju jasno da kažu šta čini njihov nacionalni i kulturni identitet. Oni se moraju jasno i nedvosmisleno izjasniti o identitetu svoje djece, da njihova djeca sutra ne bi imala dvojni identitet, već da glasno i jasno znaju ko su, šta su, kome pripadaju i ko njima pripada.“

 

Predsjednik Vijeća je dodao da je ovo posljednja godina u kojoj će se roditelji izjašnjavati za jezik na kojem će se obrazovati njihova djeca, već sljedeće godine, djeca će se obrazovati na maternjem jeziku na osnovu nacionalne pripadnosti roditelja.

 

Na konferenciji je predsjednik Vijeća upoznao medije i da je BNV kao veoma zainteresirana strana uzelo učešće u Javnoj raspravi Ministarstva pravde na Radni tekst amandmana na Ustav Republike Srbije sa svojim komentarima i sugestijama.

 

Predsjednik Ugljanin je također istakao da su se predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća sastali sa Semom Fabricijem u okviru organizovanog sastanka od strane Misije Evropske unije za sve nacionalne savjete u cilju razmjene pogleda na poštovanje i zaštitu manjinskih prava.

 

Izvor: BNV

Kategorije: Bošnjačka zajednica