BOŠNJAČKO NACIONALNO VIJEĆE UPUTILO JE DOPIS I OSNOVNIM ŠKOLAMA U PRIBOJU, PRIJEPOLJU I NOVOJ VAROŠI

+100%-

BOŠNJAČKO NACIONALNO VIJEĆE UPUTILO JE DOPIS I OSNOVNIM ŠKOLAMA U PRIBOJU, PRIJEPOLJU I NOVOJ VAROŠI

Bošnjačko nacionalno vijeće uputilo je dopis direktorima obrazovno odgojnih ustanova u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši u postupku odabira izbornih predmeta za školsku 2016/2017 godinu.

 

U dopisu se kaže: „Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja dostavilo je svim osnovnim školama u Republici Srbiji formulare i Uputstvo za anketiranje roditelja u postupku izbora izbornih predmeta u osnovnoj školi, sa posebnim osvrtom na izborni predmet maternji jezik sa elementima nacionalne kulture. Direktori osnovnih škola u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši su, u skladu sa dostavljenim Uputstvom, u obavezi da anketne formulare podijele roditeljima, imajući u vidu da se formulari odnose na izborne predmete i da se nikako ne smiju predstavljati roditeljima kao anketni obrasci za izjašnjavanje roditelja o jeziku nastave za školsku 2016/2017 godinu, koji se popunjavaju prilikom upisa djece u prvi, odnosno peti razred osnovne škole. Također, u skladu sa Uputstvom, u anketnom formularu potrebno je ponuditi Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture kao izborni predmet učenicima bošnjačke nacionalnosti, a koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku za školsku 2016/2017. godinu. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Bošnjačkom nacionalnom vijeću do 30.6.2016. godine, odnosno do isteka roka za predaju anketnih formulara za izborne predmete u osnovnoj školi, za školsku 2016/2017. godinu.“