Bošnjak: Pripadnici manjina u Srbiji mogu da budu zadovoljni

+100%-

Bošnjak: Pripadnici manjina u Srbiji mogu da budu zadovoljni

 

Položaj pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji je u mnogim segmentima bolјi u odnosu na pojedine zemlјe koje su članice EU, pa i druge razvijenije zemlјe, kaže državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak.

 

Povodom intervjua rumunskog ministra spolјnih poslova Teodora Meleškanua, koji je rekao da Bukurešt „u vezi sa osetlјivim pitanjima“ po Rumuniju u koje je ubrojao „prava pripadnika rumunske manjine širom Srbije očekuje vidlјivi napredak“, Bošnjak kaže da mu je drago da je Rumunija, kao jedan od suseda Srbije, članica EU, prepoznala rezultate ostvarene u unapređenju prava pripadnika manjina.

 

„Interesovanje suseda za korake koje smo preduzeli na evropskom putu i postizanju standarda u ovoj oblasti će sigurno dovesti do bolјeg poznavanja prilika u Srbiji, a samim tim obezbediti i značajniju podršku u EU integracijama“, rekao je on.

 

Bošnjak navodi da je u radu Međuvladine mešovite komisije moguće razmotriti sva pitanja koja su od interesa za pripadnike rumunske nacionalne manjine sa ove strane granice, ali i srpske nacionalne manjine u Rumuniji. Prema njegovim rečima, Srbija baštini dobru i pozitivnu tradiciju na teritoriji Vojvodine koja je jedna od najbolјe uređenih multietničkih sredina u Evropi.

 

On navodi da naši sugrađani, pripadnici manjina, imaju prostora za političko delovanje kroz rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina, te da postoji čitav niz institucija manjina, od krajnjeg juga do severa, od Preševa do Kanjiže. On je ocenio i da 21 nacionalni savet koji ostvaruje kulturnu autonomiju, kao i 26-27 različitih etničkih zajednica, koje žive u Srbiji, mogu da budu u potpunosti zadovolјne.

 

„Možda ne potpuno zadovolјni u svakom životnom segmentu i na svakom delu teritorije“, dodaje Bošnjak, ali navodi da su ta prava pristupačna na jednak način, kao i da Ministarstvo namerava i dalјe da posebnu pažnju posveti većem zapošlјavanju pripadnika manjina.

 

Izvor: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

 

Kategorije: Sedam dana