Bošnjak u Savetu Evrope predstavio novo manjinsko zakonodavstvo Srbije

+100%-

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak predstavio je pred Savetom Evrope trenutne zakonodavne aktivnosti Skupštine Srbije kojima se dodatno poboljšava položaj nacionalnih manjina.

 

Kao visoki predstavnik Srbije na konferenciji SE posvećenoj 20 godina od donošenja Okvirne konvencije za nacionalne manjine i Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima on se zahvalio ovoj međudržavnoj organizaciji na podršci i odličnom projektu promocije zaštite ljudskih i manjinskih prava u jugoistočnoj Evropi, zahvaljujući čemu je Srbija lakše usvojila Nacionalni akcioni plan za manjine i otvorila Poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom.

 

Bošnjak je rekao da novi set zakona u Srbiji koji se bavi zaštitom manjina donosi mogućnost pripadnicima nacionalnih manjina da na dobrovoljnoj bazi se izjasne o nacionalnoj pripadnosti, što će biti kamen temeljac za kreiranje i vođenje afirmativnih mera u zapošljavanju, obrazovanju, socijalnoj zaštiti, demokratskoj participaciji i mnogim drugim javnim politikama.

 

Moderne tehnologije će omogućiti razmenu podataka među javnim registrima, što će olakšati vladavinu zakona, jačati demokratske procese i poverenje u institucije.

 

Zakon o zvaničnoj upotrebi jezika nacionalnih manjina omogućuje upotrebu manjinskih jezika od najvišeg, tj. nivoa Narodne skupštine do nivoa naselja, a pojačana je i uloga lokalnih saveta za međunacionalne odnose u lokalnim jedinicama samouprave.

 

Državni sekretar je najavio i izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina koji se očekuju u novembru 2018. godine i izrazio očekivanje da će SE uzeti učešća i u ovom procesu.

 

Izvor: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

 

Kategorije: Sedam dana, Top vesti