Centar za regionalizam organizovao konferenciju posvećenu analizi sprovođenja sporazuma u oblasti zaštite nacionalnih manjina

+100%-

Centar za regionalizam organizovao konferenciju posvećenu analizi sprovođenja sporazuma u oblasti zaštite nacionalnih manjina

 

U petak 23. septembra održana je konferencija posvećena analizi sprovođenja bilateralnih sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina Srbije sa Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom i Makedonijom. Konferenciju je organizovao Centar za regionalizam.

 

 

Direktor Centra za regionalizam, Aleksandar Popov, rekao je da su bilateralni sporazumi nepotrebno zapostavljeni kao instrument unapređenja prava manjina, navodeći da oni mogu da budu sredstvo ranog upozorenja na probleme.

 

Istraživanje tima Centra za regionalizam je, navodi Popov, manjkavo jer je sagledano pitanje četiri manjine – hrvatske, mađarske, rumunske i makedonske u Srbiji, ali istraživački tim nije imao mandat da utvrđuje kakva je situacija sa srpskom manjinom u tim zemljama, te da će se nastojati da se uradi i taj deo posla.

 

Govoreći o problemima, Popov navodi da Srbija ima problem s Hrvatskom koji zna da eskalira i zapreti blokadom puta ka EU, a to je pitanje političke reprezentacije hrvatske manjine na svim nivoima u Srbiji, odnosno obaveza da se obezbede garantovana mesta, kao i srpskoj manjini u Hrvatskoj.

 

„U Hrvatskoj je to rešavno Ustavnim zakonom i tamo su garatovana mesta, kod nas postoji prirodni prag, što nije isto. Hrvatska češto prigovara da to nije realizovano i da će ako se ne reši pitanje to biti jedna od razloga blokade puta Srbije ka EU“, kaže Popov.

 

Rumunija je, kaže, pretila uslovljavanjem otvaranja pojedinih poglavlja rešavanjem pitanja Vlaha, dok mešovita komisija Srbije i Makednije nije ni formirana.

 

Popov je rekao da je na nedavnom sastanku mešovite komisije Mađarske i Srbije konstatovano je da skoro nema nekih većih problema za mađarsku manjinu u Srbiji niti za srpsku manjinu u Mađarskoj.

 

Među govornicima je bio i Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Tom prilikom je između ostalog istakao da je Srbija uvek spremna za rešavanje otvorenih pitanja kako mađarske, hrvatske, rumunske i makedonske nacionalne manjine u Srbiji, kao i srpske nacionalne manjine u susednim državama. Kako je rekao  međunarodna zajednica je ocenila da Srbija ima dobar zakonski okvir u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina, ali da postoje određene prepreke u sprovođenju. Istakao je da je  nacionalnim manjinama u Srbiji omogućeno učešće u predstavničkim telima, pre svega smanjenjem izbornog cenzusa za političke stranke nacionalnih manjina, kao i propisivanjem povoljnijih uslova za njihov upis u Registar političkih stranaka.

 

Kategorije: Arhiva, Sedam dana