ČOMIĆ: NIŠTA O ROMIMA BEZ ROMA ZA STOLOM

+100%-

ČOMIĆ: NIŠTA O ROMIMA BEZ ROMA ZA STOLOM

Romska zajednica je ravnopravna sa drugim manjinskim i sa većinskom zajednicom u Srbiji i važno je da iskoristimo značajan resurs koji oni predstavljaju, kako bi zajedno gradili budućnost, izjavila je 22. septembra 2021. godine ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić na konferenciji za medije povodom društvenog dijaloga „Ekonomsko osnaživanje Roma i ciljevi održivog razvoja u Srbiji“, u Palati Srbija.


Očekuje naas veliki posao i do konkretnih rezultata ćemo doći kroz dijalog, rekla je Čomić i dodala da je moto kojim se rukovodi kada je rešavanje problema romske zajednice – ništa o Romima bez Roma za stolom. Današnji dijalog vodimo uz podršku Saveta Evrope i saradnju sa civilinim društvom i želimo da ga pretvorimo u stalni dijalog kojim ćemo izgraditi budućnost 2030. i uključenu romsku zajednicu u Srbiji, na način kako to Romi kažu da treba, naglasilaje Čomić. Ona je ukazala da je jedan od poslova Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog izrada Strategije za uključenje Roma gde će nastaviti sa idejom da se u svim sektorima u državi, kada se govori o razvoju Srbije, pita i romska zajednica.


Zamenica šefa Kancelarije Saveta Evrope u Srbiji Nadia Ćuk rekla je da su Romi i Romkinje žrtve diskriminacije u svim oblastima života, počev od obrazovanja, zapošljavanja, stambene, socijalne politike i da nisu uključeni u kreiranje javnih politika. Ona je ocenila da bi zbog toga trebalo podržati aktivnosti i napore Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i svih drugih koji su usmereni na osnaživanje Roma i stvoriti inkluzivno, prosperitetno društvo. Ćuk je istakla da bi posebno trebalo obratiti pažnju na ekonomsko jačanje Roma, na njihovo uključivanje u kreiranje lokalnih javnih politika.


Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić rekao je da veliki broj Roma živi ispod granice siromaštva, da je prosečan životni vek Roma znatno kraći u odnosi na prosečni životni vek ostatka populacije, i da Romi spadaju u jednu od najdiskriminisanijih kategorija stanovništva. Raduju me napori koje država poslednjih godina ulaže da bi se unapredio položaj Roma, kao i da su ostvareni određeni rezultat,i naglasio je Nakić i dodao da romska zajednica ide krupnim koracima ka boljoj i svetlijoj budućnosti. Nakić je rekao da je izuzetno značajno ekonomsko osnaživanje Roma, jer napredak u toj oblasti povlači napredak i u drugim segmentima, kao što su obrazovanje, stanovanje, zdravstvena i socijalna zaštita i utiče na podizanje životnog standarda.


Društveni dijalog, 16. po redu, okončan je usvajanjem obavezujućih postupanja u kojima je, između ostalog, istaknuta potreba jačanja aktivnosti svih nadležnih državnih institucija na ekonomskom jačanju Romkinja i Roma, kao i uslova za bolje obrazovanje romske dece i novih programa za obrazovanje starijh Roma. Takođe, Radnoj grupi za izmenu i dopunu Zakona o socijalnoj zaštiti je predloženo da uspostavi efikasnije procedure u oblasti zapošljavanja za sve koji su privremeno radno angažovani u periodu od 3 do 6 meseci, mirovanjem socijalne pomoći dok su angažovani.

 

 

 

Izvor: minljmpdd.gov.rs

Foto: minljmpdd.gov.rs