Crkve protiv oduzimanja poljoprivrednog zemljišta verskim zajednicama

+100%-

Srpska pravoslavna crkva-eparhija bačka-crkvena opština subotička, Rimokatolička crkva-biskupija subotička i Evangelistička crkva informisale su javnost da su neprijatno iznenađene predlogom Javnog pravobranilaštva – odeljenja u Subotici, koje je usvojilo gradsko Veće da se na dnevni red Skupšine grada, stavi odluka o oduzimanju poljoprivrednog zemljišta crkvama i verskim organizacijama.

Crkva i verske zajednice, čija su legitimna prava povređena predloženom odlukom, ukazuju javnosti na nezakonito postupanje Javnog pravobranilaštva-odeljenja u Subotici, koje mimo zakonom utvrđenih ovlašćenja nalaže predsednici Skupštine grada, donošenje odluke o oduzimanju poljoprivrednog zemljišta crkvama i verskim zajednicama, iako nije ovlašćeni predlagač u pogledu dnevnog reda Skupštine grada.

U vezi sa ovim problemom, crkve i verske zajednice navedene u tački i ovog saopštenja posebno napominju da je pred Osnovnim sudom u Subotici, u toku sudski postupak, između crkava i verskih zajednica kao tužilaca, sa jedne strane, i Grada Subotice, te Ministarstva poljoprivrede, kao tuženih sa druge strane, a da taj sudski postupak još uvek nije okončan, prema čemu crkve i verske zajednice smatraju, da u ovom trenutku ne postoje zakonom propisani razlozi, niti konačne odluke nadležnih državnih organa, koji bi dali povoda donošenju jedne ovakve odluke.

Smatramo da se u konkretnom slučaju, ne radi o zaštiti imovinskih interesa Republike Srbije od strane Javnog pravobranilaštva- odeljenja u Subotici, već se radi o zloupotrebi ovlašćenja, pošto je u pomenutom sudskom postupku doneta privremena mera, koja je pravosnažna, a kojom je zabranjeno Ministarstvu poljoprivrede i Gradu Subotici održavanje javnih licitacija i izdavanje u zakup, poljoprivrednog zemljišta koje je crkvama i verskim zajednicama dodeljeno na korišćenje do pravosnažnog okončanja sudkog postupka, koji je u toku.

Imajući u vidu i druga dugovanja Grada Subotice prema crkvama i verskim zajednicama, mišljenja smo da bi donošenje predložene odluke od strane Skupštine Grada, vodilo pokretanju novih sudskih postupaka od strane crkava i verskih zajednica protiv Grada Subotice, sve u cilju zaštite legitimnih interesa crkava i verskih zajednica, te da bi donošenje ovakve odluke predstavljalo postupanje suprotno pravosnažnoj sudskoj odluci.

Zakonom o vraćanju imovine crkvama i drugim verskim organizacijama, zabranjeno je raspolaganje svakom vrstom imovine koja je predmetom zahteva za restituciju, te bi donošene ovakve odluke bilo potpuno nezakonito.

Kod ovakvog stanja stvari, potpisnici ovoga saopštenja zahtevaju od Gradonačelnika, Gradske uprave i predsednice Skupštine Grada da predloženu odluku skinu sa dnevnog reda predstojeće sednice Skupštine Grada, sve do pravosnažnog okončanja sukog postupka koji je u toku.

U slučaju da pomenuta odluka ostane na dnevnom redu narednog zasedanja Skupštine Grada, potpisnici ovoga saopštenja pozivaju sve odbornike Skupštine Grada bez obzira na versku , nacionalnu ili političku pripadnost, da glasaju protiv odluke kojom se crkvama i verskim zajednicama oduzima poljoprivredno zemljište, sve u cilju poštovanja zakona i temeljnih vrednosti ovoga društva u koje spadaju i Ustavom zagarantovana prava, na imovinu i na slobodno ispovedanje veroispovesti.

Kategorije: Kratke Vesti