Da li je ugroženo pružanje besplatne pravne pomoći?

+100%-

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je osnovan 1997. godine kao stručna, volonterska nevladina organizacija čiji su pripadnici pravni savetnici, uključeni u promovisanje i zagovaranje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava. Međutim, ovog meseca je YUCOM od Advokatske komore Beograda opomenu u kojoj se navodi da pružanjem besplatne pravne pomoći YUCOM krši zakon.

 

Sadržaj opomene, kao i odgovor na istu možete pročitati u nastavku.

 

OPOMENA – ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

 

OTVORENO PISMO ADVOKATSKOJ KOMORI BEOGRADA

Kategorije: Izdvajamo