Dalibor Nakić novi predsednik Nacionalnog saveta Roma

+100%-

Profesor razredne nastave Dalibor Nakić (39) iz Kruševca novi je predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.

 

Nakić je izabran na prvoj redovnoj sednici, nakon konstitutivne sednice Saveta koja se 26. novembra u Skupštini grada Pančeva. Sednici je prisustvovalo 33 novoizabrana člana Saveta, 32 sa izborne liste „Sveevropski romski pokret” i jedan član sa liste „Romi odlučno za Srbiju”. Novoizabrani predsednik izabran je jednoglasno.

 

Takođe, jednoglasno su izabrani i Pava Čabrilovski iz Pančeva za predsednicu Izvršnog odbora i Dejan Vlajković iz Aranđelovca za Generalnog sekretara Saveta. Izabrani su i zamenici predsednika Saveta i Izvršnog odbora, kao i predsednici i članovi resornih odbora (obrazovanje, informisanja, kulture i službene upotrebe jezika i pisma).

 

Konstitutivnoj i redovnoj sednici Saveta nisu prisustvovali članovi Saveta Vladan Stanojević sa izborne liste „Respekt za Rome” i Miloš Mihajlović sa Izbоrnе listе „Uјеdinjеnа pаrtiја Rоmа – Jekutni Partija Romani“, jer kako je objavljeno na društvenim mrežama „prisustvo na sednicama im nije dozvoljeno“.

 

Izvor: Romi info media