Delegacija Saveta Evrope posetila ruskokrstursku školu

+100%-

Osnovnu i srednju školu sa domom učenika „Petro Kuzmjak“ u Ruskom Krsturu 28. februara je nenajavljeno i izvan protokola posetila delegacija Saveta Evrope, koja je u našu zemlju došla po četvrti izveštaj Srbije o sprovođenju Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima.

 

Delegacija, koju je predvodio njen član iz Srbije profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i poznati lingvista prof. dr Ranko Bugarski, u večernjim satima posetila je Školu na svom putu iz Novog Sada u Suboticu.

 

Odluka o iznenadnoj poseti donesena je kada su članovi delegacije od profesora Bugarskog čuli da u Ruskom Krsturu radi jedinstvena škola u svetu u kojoj se nastava izvodi na rusinskom jeziku i na srednjoškolskom nivou.

 

Gosti su posetili i školski internat, a upoznati su i sa trenutnim stanjem, ali i kratkom istorijom obrazovanja na rusinskom, istorijom Rusina na ovim prostorima i samim Ruskim Krsturom.

 

Četvrti periodični izveštaj pripremilo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, na osnovu priloga republičkih i pokrajinskih organa, jedinica lokalnih samouprava, kao i drugih institucija relevantnih za primenu Povelje, a među njima  su i svi nacionalni saveti nacionalnih manjina.

 

Tanja Arva-Plančak, sekretar Nacionalnog saveta Rusina, je rekla da su lokalni mediji, posle privatizacije, izgubili na kvalitetu programa, a što se tiče sredstava za izdavačku delatnost i kulturu, ona su poslednjih godina višestruko smanjena.

 

Željko Kovač, predsednik Izvršnog odbora Nacionalnog saveta Rusina, je upozorio na problem službene upotrebe rusinskog jezika. Iako je u službenoj upotrebi u pet opština i u Gradu Novom Sadu, rusinski jezik se ne može koristiti u državnim institucijama, nema formulara na rusinskom jeziku, a ne ostvaruje se ni vođenje sudskog postupka na rusinskom jeziku. Ne poštuje se ni Odluka o postavljanju zastava i simbola nacionalnih manjina u lokalnim samoupravama u kojima je rusinski jezik u službenoj upotrebi.

 

Izvor: RTV

Kategorije: Rusinska zajednica