Deset miliona dinara za unapređivanje višejezičnosti na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini

+100%-

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, putem konkursa, i ove godine dodelio je značajna novčana sredstva za unapređivanje višejezičnosti u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, gde su u službenoj upotrebi jezici nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica.

 

Na konkurs je ove godine pristiglo devedeset sedam prijava iz dvadeset tri opštine/grada s teritorije AP Vojvodine, od kojih je – isključivo iz formalnih razloga – odobreno osamdeset tri, pri čemu su deset prijava podnele opštinske/gradske uprave, deset je prijava obrazovnih ustanova, četrdeset dve prijave mesne zajednice i dvadeset dve prijave drugih korisnika budzeta, tj. javnih preduzeća i ustanova. Najviše prijava stiglo je iz Grada Subotice, a zatim slede opštine Kanjiža i Novi Bečej.

 

„Podršku službenoj upotrebi jezika nacionalnih manjina pokrajina pruža nastavljajući tradiciju u skladu sa Ustavom i pozitivnim propisima Srbije, kao i sa Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koji je Vlada Republike Srbije usvojila 2016. godine, a u vezi sa integracijom u Evropsku uniju. Dodeljena sredstva su putem konkursa opredeljena za tri namene: za izradu i postavljanje tabli ispisanih i na jezicima manjina koji su u službenoj upotrebi, zatim za izradu i štampanje višejezičkih obrazaca i drugih javnih publikacija, kao i za razvoj višejezičke elektronske uprave” – rekao je potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar Mihalj Njilaš na svečanom uručenju ugovora u holu Pokrajinske vlade.

 

Pravo da konkurišu imali su organi jedinice lokalne samouprave u kojima je statutom grada odnosno opštine utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica za teritoriju cele lokalne samouprave ili pojedinih naseljenih mesta, kao i mesne zajednice i drugi organi, organizacije, službe i drugi budzetski korisnici s teritorije AP Vojvodine.

 

Ukupan fond konkursa za 2019. godinu iznosio je 10.000.000,00 dinara, što je – u poređenju s prethodnim godinama – za pet stotina hiljada dinara više.

 

Izvor: PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Kategorije: Sedam dana, Top vesti