DESETA SEDNICA REPUBLIČKOG SAVETA ZA NACIONALNE MANJINE

+100%-

DESETA SEDNICA REPUBLIČKOG SAVETA ZA NACIONALNE MANJINE

Deseta sednica republičkog Saveta za nacionalne manjine održana je 31.marta 2020.godine u Vladi Republike Srbije. Sednicom je predsedavala premijerka i predsednica republičkog Saveta Ana Brnabić. Na sednici su bili prisutni predsednici Nacionalnih saveta 21 nacionalne manjine. Ispred Vlade Republike Srbije na sednici su prisutni bili, Gordana Čomić, zamenica predsednice Saveta i ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Branko Ružić prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Maja Popović ministarka pravde, šef kabineta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Vladimir Roganović, v.d. direktora Uprave za saradnju sa verskim zajednicama, Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova i Vukica Kilibarda, v.d. sekretara Ministarstva kulture i informisanja.


Na samom početku premijerka Ana Brnabić je istakla da je veoma važno da je formirano novo Ministarstvo koje će se baviti pitanjima ostvarivanja prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji na čijem čelu je Gordana Čomić. U finansijskom smislu Vlada je i pored pandemije uspela da ne smanji sredstva za rad Nacionalnih Saveta. Brnabić je obavestila sve članove Saveta da je doneta uredba da se popis stanovništva odloži za oktobar 2022. godine zbog pandemije.

 

Ministarka Čomić je naglasila da je njeno Ministarstvo partner Nacionalnih saveta i pozvala na dijalog o svim temama koje mogu biti sporne. Ministar Ružić je istakao zadovoljsvo što su Saveti učestvovali u izradi strategije obrazovanja do 2030. godine kao i brojem škola u kojima se nastava odvija na jezicima nacionalnih manjina ili u kojima postoji fakultativni predmet jezika ili govora nacionalne manjine sa elementima nacionalne kulture. Svi ostali učesnici su podneli izveštaje o radu Ministarstava u delu vezanom za nacionalne zajednice.


Borče Veličkovski, predsednik Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine i ujedno predsedavajući koordinacije Saveta nacionalnih manjina upoznao je predstavnike Vlade Republike Srbije sa dosadašnjim radom Nacionalnih saveta, istakao je da se u poslednjih osam godina sredstva za rad Saveta ne povećavaju već umanjuju te da je i zbog pandemije Nacionalnim savetima otežan rad.


U diskusiji su svi predsednici Nacionalnih saveta mogli da se jave za reč i istaknu ili kandiduje određene probleme za rešavanje iz četiri oblasti u sferi ovlašćenja Saveta ali i u oblasti prava, infrestrukture, ekologije, ekonomije i drugo.

 

U ime nacionalnog Saveta vlaške nacionalne manjine sednici je prisustvovao predsednik Novica Janošević koji je kao i do sada insistirao na očuvanju samobitnosti vlaške zajednice, poboljšanju ekonomske situacije, borbi za poštovanje ekoloških standarda u istočnoj Srbiji kao preko potrebnoj pomoći države u smanjenju ekonomskih migracija vlaškog stanovništva.

 

Izvor: Nacionalni savet Vlaha

Foto: Nacionalni savet Vlaha