DJELIMIČNO IZMIJENJEN PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA OBRAZOVANJA U SRBIJI

+100%-

DJELIMIČNO IZMIJENJEN PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA OBRAZOVANJA U SRBIJI

Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća prisustvovali su tematskom društvenom dijalogu u martu 2021. godine o prijedlogu Strategije razvoja obrazovanja i odgoja u Republici Srbiji do 2030. godine u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Na skupu su predstavnici nacionalnih vijeća nacionalnih manjina iznijeli svoje prijedloge izmjena i dopuna predložene državne Strategije razvoja obrazovanja. Bošnjačko nacionalno vijeće je nedavno saopštilo da prijedlog Strategije razvoja obrazovanja i odgoja u Srbiji do 2030. godine ne odgovara potrebama nacionalnih manjina, da se problemima manjina prilazi šturo i deklarativno te da u aktuelnom prijedlogu ne postoje mjere koje bi unaprijedile obrazovanje pripadnika manjina na području Srbije.

Bošnjačko nacionalno vijeće je i izradilo svoj prijedlog izmjena i dopuna predložene Strategije i uputilo ga resornom ministarstvu i radnoj grupi zaduženoj za izradu dokumenta. Na održanom skupu, radna grupa zadužena za izradu prijedloga Strategije je usvojila neke od dopuna i izmjena koje je tražilo Bošnjačko nacionalno vijeće te će sada u prijedlogu Strategije pisati i da je unaprjeđenje sistema obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina na njihovom maternjem jeziku potrebno ostvariti na svim nivoima obrazovanja, kroz konkretne mjere i aktivnosti i u pogledu podsticaja obrazovanju na maternjem jeziku – obezbjeđivanjem potrebnih udžbenika, programa stalnog stručnog usavršavanja i stalnom analizom i izmjenama (revidiranje) programa nastave i učenja.

Pored toga, u prijedlogu Strategije razvoja obrazovanja bit će navedeno i da je potrebno predvidjeti mjere koje će unaprijediti dostupnost obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina na visokoškolskom nivou, mjere koje treba da obezbijede potreban nastavnički kadar u obrazovanju na osnovnom i srednjoškolskom nivou, mjere koje podrazumijevaju akreditaciju potrebnih studijskih programa za maternji jezik i književnost pripadnika nacionalnih manjina radi izvođenja nastave na maternjem jeziku, mjere u pogledu subvencija za studente koji studiraju navedene studijske programe te mjere koje će biti usmjerene na izučavanje kulture, historije i tradicije pripadnika nacionalnih manjina, a radi unaprjeđenja koncepta interkulturalnosti.
Usvojenim dopunama Bošnjačkog nacionalnog vijeća koje se odnose na visokoškolsko obrazovanje manjina otvara se put za otvaranje studijskog programa za bosanski jezik na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Skupu su u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća prisustvovali predsjednica Odbora za obrazovanje Elvira Đekić i šef kabineta predsjednice Vijeća Samer Jusović. Izrada Strategije započela je početkom prošle godine, a sadašnji prijedlog strategije sačinilo je Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja u koordinaciji predstavnicima relevantnih institucija obrazovno-odgojnog sistema. Prijedlog Strategije sadrži i Akcioni plan sa mjerama za period 2021-2023. godine.Izvor: BNV

Foto : BNV