Dodijeljene diplome „Avdo Međedović“ i „Muhamed Hevai Uskufi“

+100%-

Dodijeljene diplome „Avdo Međedović“ i „Muhamed Hevai Uskufi“

 

Bošnjačko nacionalno vijeće je 16. juna dodijelilo diplome „Muhamed Hevai Uskufi“ učenicima tutinske gimnazije koji su tokom svojeg školovanja postigli izuzetan uspjeh u učenju i vladanju u nastavi na bosanskom jeziku. Također, diplome „Avdo Međedović“ dodijeljene su i svim učenicima Gimnazije koji su svoje obrazovanje završili na bosanskom jeziku.

 

„Ovaj čin nije samo uspjeh Bošnjaka i učenika koji su nastavu pohađali na bosanskom jeziku, već i svih naroda koji žive u Srbiji te cijele države.“ – izjavio je potpredsjednik Vijeća, Esad Džudžo pri dodjeli diploma.

 

20 učenika je danas dobilo diplome „Muhamed Hevai Uskufi“ a diplome „Avdo Međedović“ je dobilo više od osamdeset učenika. Ovo je prva generacija učenika u Sandžaku koji su cjelokupnu nastavu tokom srednjeg obrazovanja pohađali na bosanskom jeziku.

 

Avdo Međedović (1875-1953) je bio najveći bošnjački epski pjesnik koji se danas izučava na Harvardu i Kembridžu i najpoznatiji je po epu „Ženidba Smailagić Meha“. Muhamed Hevai Uskufi (1601-1651) je bio bošnjački alhamijado pjesnik, leksikograf i autor prvog Bosansko-turskog rječnika iz 1631. godine.

 

Izvor: BNV

 

Oznake: diplome, Sandžak