Dogovor o izradi izveštaja o sprovođenju manjinskog Akcionog plana

+100%-

Dogovor o izradi izveštaja o sprovođenju manjinskog Akcionog plana

 

U Beogradu je 25. aprila 2017. godine održan sastanak predstavnika Koordinacije nacionalnih saveta sa direktorom Kancelarije za ljudska i manjinska prava na temu izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

 

Ovaj sastanak je organizovan u skladu sa zahtevom Koordinacije za izmenu metodologije izveštavanja i praćenja sprovođenja Akcionog plana, te u skladu sa ranije održanim sastankom predstavnika Koordinacije nacionalnih saveta i predsedavajuće Republičkog saveta za nacionalne manjine i ministarke državne uprave Ane Brnabić, 31. januara ove godine.

 

Na sastanku je dogovoreno da komentari nacionalnih saveta budu sastavni deo Izveštaja o sprovođenju manjinskog Akcionog plana koji na kvartalnom periodu izrađuje Vladina Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

 

Predstavnici nacionalnih saveta su izneli svoje predloge i primedbe na III izveštaj o sprovođenju Akcionog plana, kao i na metodologiju prikupljanja i sistematizacije podataka u kvartalni izveštaj, u cilju postizanja što više pozitivnih pomaka u odnosu na prethodni izveštaj.

 

Predstavnici Koordinacije su bili Ana Tomanova-Makanova, predsednica Slovačkog nacionalnog saveta, Darko Sarić Lukendić, predsednik Izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog vijeća, Vasvija Gusinac, potpredsednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća i Emil Lulić u ime Mađarskog nacionalnog saveta.

 

Kategorije: Sedam dana