Dr Nevena Petrušić- ANTIDISKRIMINACIONA POLITIKA – KLJUČNA POLUGA INTEGRATIVNE MANJINSKE POLITIKE

Okrugli sto Pored dobrog zakonodavnog i institucionalnog okvira, važna poluga integrativne manjinske politike u Srbiji jeste sveobuhvatna i delitvorna antidiskriminaciona politika. Ona podrazumeva dugoročno, posvećeno i koordinisano delovanje institucija sistema … Nastavi sa čitanjem Dr Nevena Petrušić- ANTIDISKRIMINACIONA POLITIKA – KLJUČNA POLUGA INTEGRATIVNE MANJINSKE POLITIKE