Društveno politički život Srbije i manjine

+100%-

Društveno politički život Srbije i manjine

Učešće pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim, izvršnim i sudskim vlastima još uvek nije uređeno u skladu sa međunrodnim standradima i Ustavom Srbije, što je najveća prepreka u bržoj integraciji manjinskih zajednica u celoviti državno pravnu strukturu Srbije. To je zajednički stav i uvodničara i učesnika na nacionalnoj konferenciji koja je 29. juna 2018. održana u Subotici.

 

Na Konferenciji su predstavljena istraživanja dr Ljubice Đorđević, dr Jelene Lončar, Nataše Miljković i dr Gorana Bašića koja čine zbornik pod zajedničkim imenom Učešće nacionalnih manjina u društveno političkom životu Srbije. Ova publikacija je rezultat dvogodišnjeg rada na projektu o integraciji nacionalnih manjina u Srbiji koji je realizovao Centar za istraživanje etniciteta u saradnji sa Koordinacijom nacionalnih manjina a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

 

Na Konferenciji, koja je održana u prostoru Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine-zajednice, je ukazano na konkretne prepreke koje onemogućuju veće učešće pripadnika manjinskih zajednica u društveno političkom životu u skladu sa njihovom zastupljenošću u ukupnom broju stanovnika Srbije. To je pre svega nedostatak podataka o nacionalnoj pripadnosti zaposlenih u javnom sektoru, ili nedostupnosti tih podataka ako postoje, neprecizno definisanje kriterijumima i mehanizma za afirmativne mere prilikom zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina što posredno ne doprinosi izgradnji kadrovskih kapaciteta manjina, njihovo „guranje“ u segregaciju i izolovanost.

 

Na istom skupu je rečeno da u Srbiji još uvek nije definisan model po kojem bi se obezbedila adekvatna politička participacija manjina na sva tri nivoa vlasti zbog čega prema gruboj proceni bez autentičnih poslančkih mandata u Narodnoj ili Pokrajinskoj skupštini je između 300 i 400 hiljada pripadnika manjinskih zajednica a na lokalnom nivou taj broj je sigurno i veći.

 

Izvor: Centar za regionalizam

Kategorije: Sedam dana, Top vesti