DVIJE GODINE RADA HNV-a U NOVOJ PUBLIKACIJI „SNAGA ZAJEDNIŠTVA“

+100%-

DVIJE GODINE RADA HNV-a U NOVOJ PUBLIKACIJI „SNAGA ZAJEDNIŠTVA“

Početkom veljače 2021. godine objavljena je publikacija Snaga zajedništva – prve dvije godine mandata IV. saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji (2019. – 2020.) u kojoj su kratko prikazani najznačajniji ishodi djelovanja Vijeća u proteklim dvjema godinama. Publikacija, uz bogatu fotografsku građu, sadrži uvodnu riječ predsjednice HNV-a Jasne Vojnić, zatim prikaz funkcioniranja Vijeća, najznačajnije ishode, a na kraju se nalazi i tablični prikaz svih donatora i namjene donacija.

Završni dio donosi i sljedeći poruku: „Na temelju iznesenog može se zaključiti kako je HNV u dvjema godinama ne samo uspješno realizirao najveći dio aktivnosti planiranih Godišnjim planom rada Vijeća, nego je ostvario mnogo više. Započeo se ostvarivati veliki dio onoga što je zacrtano u Platformi HRvati ZAjedno.“Urednik publikacije je Filip Čeliković, likovnu opremu uradio je Darko Vuković, a tiskana je u nakladi od 300 primjeraka i dio je promidžbenog programa HNV-a.

Izvor: HNV
Foto: HNV