Glasanjem do većih prava

+100%-

Kampanja za izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina je počela, a izbori će biti održani krajem oktobra ili početkom novembra, saopšteno je danas na okruglom stolu, koji su organizovali Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i Koalicija romske omladine Srbije (KROS), u partnerstvu sa Misijom OEBS-a u Srbiji.

 

Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ivan Bošnjak, smatra da je veoma važno da što veći broj pripadnika nacionalnih manjina ostvari svoje biračko pravo na izborima, navodeći da je podizanje pažnje javnosti i svih potencijalnih učesnika u izbornom procesu, glavni cilj resornog ministarstva.

 

„Očekujemo da će se izbori održati krajem oktobra ili početkom novembra. To je prilika da pripadnici nacionalnih manjina, kroz demokratske i fer izbore, izaberu nove lidere. Ili da potvrde mandate dosadašnjim članovima Saveta, ukoliko procene da je njihov rad bio kvalitetan”, kazao je Bošnjak, dodajući da je Ministarstvo koje predstavlja već izašlo sa zakonskim rešenjima, koja će dodatno poboljšati položaj nacionalnih manjina u Srbiji.

 

„Pred poslanicima su nova zakonska rešenja. Tu se, pre svega, izdvaja upis podataka u matične knjige o nacionalnoj pripadnosti. Zatim, podnet je predlog za izmenu i dopunu Zakona o zaštiti prava i sloboda, kao i regulisanje nacionalne pripadnosti u javnim registrima. Uspostavili smo veb servis između jedinstvenog i posebnog biračkog spiska. Nadamo se da će to unaprediti ovaj izborni proces. Predložili smo, takođe, i čitav niz rešenja koja se tiču službene upotrebe jezika i pisma u zajednicama gde većinu čine pripadnici nacionalnih manjina”, navodi Bošnjak.

 

On je pozvao sve mlade ljude, koji imaju pravo glasa, da se uključe u predstojeće izbore, rekavši da na taj način ostvaraju svoja zakonska i Ustavom zagarantovana prava.

 

„Krećemo u jednu, sveobuhvatnu, kampanju, kroz medije i rad na terenu širom Srbije, kako bi došli do svih potencijalnih birača. Želimo da ohrabrimo one koji do sada nisu ostvarili biračko pravo, da se upišu u poseban birački spisak i da nakon toga, procene i izaberu najbolje kandidate. Očekujemo da će ovi, kao i prethodni izbori, proteći bez problema. Republička izborna komisija ima dovoljno kapaciteta da sprovede ovaj proces, a mi ćemo, kao Ministarstvo, raditi na zaštiti njegove zakonitosti”, podvukao je Bošnjak.

 

Andrea Oricio, šef Misije OEBS-a u Srbiji, rekao je da današnji događaj predstavlja početak jedne šire kampanje, čiji je cilj podizanje svesti romske zajednice o značaju predstojećih izbora.

 

„Za nas je veoma bitna izlaznost građana, odnosno postojanje svesti da biraju tela koja će kasnije zastupati njihove interese. Naša namera je da informišemo građane širom Srbije da treba da izađu na izbore i da glasaju za svoje zastupnike”, rekao je Oricio, najavljujući da će u saradnji sa CESID-om i KROS-om, pokrenuti kampanju, čiji će cilj biti podizanje svesti mladih Roma i Romkinja o značaju izbora.

 

Na pitanje da li će Misija pratiti tok izbora, šef OEBS-a u Srbiji je rekao da će i ove, kao i 2014. godine, njihovi predstavnici posećivati mesta na kojima se oni održavaju.

 

U saradnji sa lokalnim organima vlastima, dogovorićemo naše prisustvo na izbornim jedinicama, ali to je samo krajnja aktivnost. Ono što je najvažnije, jeste sam proces izbora. Nama je bitno da učestvujemo u njemu i da pomognemo nadležnim organima i institucijama da podignu svest javnosti o važnosti glasanja i da obezbedimo transparentnost tog postupka”, kazao je Oricio.

 

Vlado Radulović, iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava, ocenjuje da je ovogodišnji izborni ciklus, u odnosu na prethodna dva, organizaciono napredovao.

 

„U 2014. godini smo imali 17 neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta. To govori o kompleksnosti ovog procesa. Kancelarija je prepoznala svoju ulogu u ovim izborima i koristićemo sva dostupna javna glasila da pozovemo pripadnike nacionalnih manjina da se upišu u birački spisak”, naveo je Radulović, ističući da je veoma važno upoznati manjine sa pravima koja mogu da ostvare.

 

“Želimo da skrenemo pažnju medijma i zajednici na značaj ovog procesa”, kazala je Marija Mitrović, direktorka Koalicije romske omladine Srbije. Kampanja “od vrata do vrata”, nije uzela u obzir getoizaciju romskih naselja, tako da veliki broj Roma nije video flajere i bilborde”, smatra ona.

Prema njenoj oceni, tradicionalistički stav romske zajednice glavni je uzrok manjeg broja žena Romkinja na predstavničkim listima.

 

„Zbog toga će jedan od glavnih ciljeva ove kampanje biti njihovo uključivanje u proces izbora. Žene su često pod pritiskom muškaraca i ne mogu samostalno da odlučuju kome će dati glas. Neophodno je posvetiti pažnju ovom pitanju, kako bi se prevazišla tradicionalna uverenja. Želimo da ohrabrimo žene i mlade da učestvuju u izborima i da se kandiduju”, zaključila je Mitrovićeva.

 

Okrugli sto, održan danas u Medija centru, imao je za cilj da zainteresovanim stranama i akterima ukaže na važnost učešća u izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina (NSNM), kao i da ih informiše o izbornim procedurama i ulozi relevantnih institucija u izbornom procesu. Organizatori su istakli da je veoma važno pokrenuti dijalog o predstojećim izborima za Nacionalni savet nacionalnih manjina, kao i razgovor o načinima poboljšanja informisanosti romske nacionalne manjine o biračkim pravima i o pravu učešća u političkom životu.

 

Izvor: Medija centar

Kategorije: Sedam dana, Top vesti