Godinu dana izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

+100%-

Godinu dana izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

 

Godinu dana izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

 

Vlada Srbije posvećena je sprovođenju svih obaveza koje su utvrđene Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, izjavila je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.

 

Prvi izveštaj o sprovođenju Akcionog plana izrađen je pre godinu dana, a Paunović je podsetila da je Vlada 3. marta 2016. godine usvojila ovaj dokument sa ciljem da se obezbedi puna primena svih propisa za zaštitu nacionalnih manjina i unapređenje njihovog položaja. Akcioni plan definiše brojne mere iz različitih oblasti društvenog života koje su od značaja za nacionalne manjine, jasne ciljeve i rokove, kao i neophodan institucionalni okvir i finansijska sredstva za sprovođenje. Izveštavanje o sprovođenju svih aktivnosti vrši se tromesečeno, što je veliki zadatak za sve učesnike u ovom procesu.

 

Izveštavanje o sprovođenju Akcionog plana Kancelarija za ljudska i manjinska prava obavlja kontinuirano, a izveštaji se dostavljaju Savetu za nacionalne manjine, Savetu za sprovođenje Akcionog plana za PG 23 i Koordinaciji nacionalnih saveta nacionalnih manjina, izjavila je Suzana Paunović.

 

Do sada je izrađeno 5 izveštaja kojima su obuhvaćene aktivnosti u 2016. godini, kao i aktivnosti u prva tri kvartala ove godine, i u toku je rad na pripremi izveštaja za četvrti kvartal 2017. godine.

 

Suzana Paunović je posebno istakla da se u proseku tokom kvartala razmatra oko 60 pojedinačnih izveštaja koji sadrže pregled realizacije obaveza za prosečno 100 aktivnosti koje na realizaciju dospevaju tokom izveštajnog perioda. U proseku se realizuje iznad 65% dospelih aktivnosti tokom perioda izveštavanja.

 

Procenat odziva nosilaca aktivnosti u stalnom je porastu, te je za peti izveštaj 89% nosilaca aktivnosti dostavilo priloge, u poređenju sa prvim izveštajem kada ih je 79% dostavilo, ističe Paunović. Akcioni plan predviđa 80 nosilaca aktivnosti, među kojima su ministarstva i drugi nadležni organi, nacionalni saveti nacionalnih manjina, pokrajinske institucije, visokoškolske ustanove, nevladine organizacije, regulatorna tela itd. Tokom ove godine u izveštavanje je uključeno i 76 multietničkih jedinica lokalne samouprave i 53 saveta za međunacionalne odnose.

 

Izveštaji su dostupni, na srpskom i engleskom jeziku, na sajtu Kancelarije za ljudska i manjinska prava. U cilju što veće dostupnosti, Prvi izveštaj o sprovođenju Akcionog plana preveden je na 11 jezika nacionalnih manjina koji su, pored srpskog jezika, u službenoj upotrebi u Republici Srbiji (albanski, bosanski, bugarski, mađarski, makedonski, rumunski, rusinski, slovački, hrvatski, crnogorski i češki jezik) i takođe je dostupan na sajtu Kancelarije.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

 

Kategorije: Sedam dana