GORDANA ČOMIĆ RAZGOVARALA SA PREDSTAVNICIMA MAĐARSKOG NACIONALNOG SAVETA

+100%-

GORDANA ČOMIĆ RAZGOVARALA SA PREDSTAVNICIMA MAĐARSKOG NACIONALNOG SAVETA

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog tokom posete Subotici 9. juna 2021. godine, razgovarala je o radu MNS, o ostvarenim i programima koji su u toku, i o funkcionisanju institucija čiji su osnivač.

 

 

Gordana Čomić je rekla da bi želeli da u narednom periodu zajednički ostvare ciljeve na polju obrazovanja i kulture.

 

 

Pitanje obrazovanja imalo je istaknutu ulogu na razgovorima. Bilo je govora i o ulozi udžbenika na mađarskom nastavnom jeziku u obrazovanju, kao i mogućnostima daljeg školovanja na maternjem jeziku. Istaknuto je da najvažnije obratiti se mladima. Izvešteno je i o snimanju video materijala za učenje na daljinu, što je bio zajednički projekat Mađarskog nacionalnog saveta i Panon RTV-a. Više hiljada snimljenog video materijala predstavljali su pomoć mladima u učenju.

 

 

Jene Hajnal, predsednik Mađarskog nacionalnost saveta istakao je: „Vidimo da na polju obrazovanja najbolje uspevamo da ostvarimo prava i najveće razumevanje imamo u toj oblasti, jer očigledno i za većinski narod, i Srbima je blisko obrazovanje malih zajednica u dijaspori, to bolje osećaju na svojoj koži i sami su iskusili šta znači ostati u manjinskoj poziciji u svojoj zajednici, a tako da pojedinac može da očuva svoj maternji jezik, kako bi čovek na svom rodnom tlu oseća da nije zalutao, već može da bude ponosan pripadnik mađarske manjine.“

 

 

 

Zakoni koji se bave pitanjem manjinskih pravima nisu usaglašeni – rekao je Jene Hajnal. Predsednik MNS-a je dodao da je to omogućilo stvaranje strategije o informisanju koja šteti manjinskim pravima. U vezi zakona o kulturi morali su da vode ogromnu borbu kako bi uspeli da ne budu povređena prava pripadnika nacionalnih zajednica.

 

 

 

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je rekla da bi želeli da u narednom periodu zajednički ostvare ciljeve na polju obrazovanja i kulture. „Mi želimo da manjine kažu kakvu Srbiju žele da u njoj žive 2030. godine. Samo tako, ako budemo zajedno pisali, onda će ona biti dobra. I za većine i za manjine“ rekla je ministarka Gordana Čomić. Takođe se govorilo i o važnosti kulturnih institucija za okupljanje zajednica. Istaknuta je važnost vojvođanskih medija na mađarskom jeziku. Gordana Čomić ocenila je da saradnja sa Mađarskom služi za primer.

 

 

 

Izvor: mnt.org.rs

Foto: mnt.org.rs