„Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji – inicijativa za inkluziju“ – poziv za podnošenje predloga projekata

+100%-

U okviru projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji – Inicijativa za inkluziju”, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Nemačka razvojna saradnja koju sprovodi GIZ raspisuju konkurs za izbor osam lokalnih samouprava koje će dobiti podršku za realizaciju projekata u cilju sprovođenja inovativnih i održivih rešenja za zapošljavanje teže zapošljivih grupa stanovništva.

 

Predlozi projekata moraju da budu usklađeni sa nacionalnim i lokalnim strateškim dokumentima, a namenjeni su stvaranju novih mogućnosti za zapošljavanje povratnika iz zemalja EU – tražilaca azila, Roma i drugih marginalizovanih društvenih grupa.  Projekat treba da doprinese i podizanju osetljivosti lokalnih zajednica na potrebe i probleme sa kojima se suočavaju navedene kategorije nezaposlenih.

 

Maksimalni iznos grantova koji je na raspolaganju za pojedinačne projekte u okviru Poziva iznosi 150.000 evra.

 

Rok za podnošenje predloga projekata je 14. jun 2019. godine do 15.00 časova.

 

Više informacija i konkursnu dokumentaciju potražite na www.skgo.org

 

Izvor: Koordinaciono telo

Kategorije: Romska zajednica