Intenziviranje saradnje na unapređenju kvaliteta nastave na bosanskom jeziku

+100%-

Intenziviranje saradnje na unapređenju kvaliteta nastave na bosanskom jeziku

 

Bošnjačko nacionalno vijeće uputilo je odgovor Ministarstvu prosvjete i predložilo
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine kao relevantnu instituciju koja može doprinijeti
poboljšanju kvaliteta obrazovanja na bosanskom maternjem jeziku.

 

Bošnjački narod u Sandžaku, koji čini brojčanu manjinu u Republici Srbiji, predstavlja
dio jedinstvenog nacionalnog korpusa sa Bošnjacima u Bosni i Hercegovini. U skladu sa tim
Bošnjaci u Srbiji smatraju i osjećaju Bosnu i Hercegovinu kao svoju maticu.

 

U cilju unaprjeđenja kvaliteta obrazovanja Bošnjaka na bosanskom maternjem jezik,
Bošnjačko nacionalno vijeće traži da se intenziviraju aktivnosti na uspostavljanju obrazovne
saradnje, kako bi se izvršile sve neophodne pravne i političke radnje za potpisivanje
bilateralnoga sporazuma između Vlade Republike Srbije odnosno Ministarstva prosvjete,
nauke i tehnološkog razvoja i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine odnosno Ministarstva
civilnih poslova okviru kojeg postoji sektor za pitanje obrazovanja.

 

Bošnjačko nacionalno vijeće predložilo je i teme koje su od posebnog značaja u
oblasti obrazovanja na bosanskom jeziku, a koje će biti osnova za pregovore i pripremu
buduće saradnje.

 

Sadržaj pisma, koje je predsjednik Vijeća dr. Sulejman Ugljanin uputio ministru
prosvjete Mladenu Šarčeviću, je dostupan na sajtu Bošnjačkog nacionalnog vijeća.