Izjava Miroslava Vasina, predsednika Pokrajinskog odbora DS za Vojvodinu

+100%-

 
Na poslednjoj sednici Skupštine APV, voljom vladajuće većine, doneta je odluka po kojoj se Službeni list APV sastoji iz tri dela, opšteg, posebnog i oglasnog i da se na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica objavljuje samo opšti deo. Do sada se na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica objavljivao ceo Službeni list APV.

 

Ovakva odluka Skupštine APV je apsolutno suprotna svim zalaganjima za poštovanje prava nacionalnih zajednica, multietničkom karakteru Vojvodine, a postoje ozbiljne indicije da je suprotna Ustavu Republike Srbije i Statutu APV. Naime, čl.79. Ustava Republike Srbije, u okviru ustavne kategorije očuvanja posebnosti nacionalnih manjina, predviđa potpuno, blagovremeno i nepristrasno obaveštavanje na svom jeziku, dok je čl.60. stav 3. Statuta APV predvideo da se Statut, pokrajinske skupštinske odluke, kao i pokrajinske uredbe i drugi opšti akti Pokrajinske vlade objavljuju na svim jezicima koji su u službenoj upotrebi u radu organa AP Vojvodine. Prema čl.24. Statuta APV, pored srpskog jezika i ćiriličnog pisma, u ravnopravnoj službenoj upotrebi su mađarski, slovački, hrvatski, rumunski i rusinski jezik.

 

Ovakvo rešenje, bez ikakve sumnje, predstavlja umanjenje prava nacionalnih zajednica na informisanje na svom jeziku, a građani se dele na one kojima je na njihovom jeziku dostupan svaki akt i na one kojima su, na maternjem jeziku, dostupni samo neki akti. Tako, na primer, pripadnici nacionalnih zajednica neće više biti u mogućnosti da čitaju tekstove konkursa Pokrajinske vlade na svom jeziku.

 

Razlozi kojima se pravda donošenje ovakve odluke su dugotrajno kašnjenje u štampanju Službenog lista APV na jezicima nacionalnih zajednica i višegodišnji nedovoljni kapaciteti Odeljenja za prevodilačke poslove za prevođenje celokupnog Službenog lista APV. Iako je ovaj razlog racionalan, njegovo rešenje treba tražiti u povećanju broja izvršilaca i organizaciji rada, a ne u ukidanju štampanja značajnog dela Službenog glasnika na jezicima nacionalnih zajednica. Još je neprihvatljivije obrazloženje Pokrajinske vlade da se ukidanjem štampanja značajnog dela Službenog glasnika neće smanjiti njihova prava, nego, naprotiv, „omogućiće da pravo na informisanje koje je do sada bilo ostvarivano samo delimično, uz ogromne zaostatke te faktički i nije bilo ostvareno, sada bude ostvareno za opšte akte u punom obimu“. Apsolutno je nedopustivo da se smanjenje prava prikazuje kao njihovo povećavanje.

 

Vojvodina se uvek ponosila službenom upotrebom šest jezika i to je bila jedna od značajnih tekovina njene multietničnosti. Sumnjam da je bilo čiji interes da se u momentu kada evropske institucije ističu Vojvodinu kao svetao primer multietničnosti, ovakvim odlukama relativizuje taj utisak.

 

S poštovanjem,
Predsednik Pokrajinskog odbora DS
Miroslav Vasin

 

Kategorije: Kratke Vesti