Jačanje pravnog okvira prioritet za manjine

+100%-

Jačanje pravnog okvira prioritet za manjine

 

Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Republici Srbiji održala je juče, 20. septembra, u Beogradu sednicu na kojoj je Bošnjačko nacionalno vijeće zatražilo da Koordinacija zahteva od Vlade Republike Srbije povlačenje iz procedure predloge izmena manjinskih zakona jer se njima bitno umanjuju ranije stečena prava manjina u Republici Srbiji.

 

Da Koordinacija kao glavni prioritet u radu, definiše nacrt pravnog okvira za zaštitu manjina u Republici Srbiji i da predloži Vladi Srbije donošenje osnovnog – krovnog zakona za nacionalne manjine.

 

Obrazlažući ovaj stav, Esad Džudžo potpredsednik Vijeća je rekao da je Srbija ustavno monoetnički zasnovana politička zajednica u kojoj se manjinski narodi ne prepoznaju kao nacionalne i kulturološke posebnosti i zaključio da je to neophodno menjati.

 

Koordinacija je usvojila i zaključak o zauzimanju zajedničkog stava kojim se od Vlade Republike Srbije, kao predlagača Strategije za razvoj kulture Republike Srbije od 2017. do 2027. godine, traži da u Strategiju ugradi činjenicu da je Srbija multietnička zajednica u kojoj živi 17% pripadnika manjinskih naroda i da je država dužna da pruži institucionalnu podršku jačanju i afirmaciji nacionalnih i kulturoloških posebnosti svih njenih građana.

 

Izvor: Bošnjačko nacionalno vijeće

 

Kategorije: Sedam dana