Jedinstveno obilježavanje Dana bošnjačke nacionalne zastave u Sandžaku

+100%-

U Glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća, 8. maja. 2018. godine, održana je redovna mjesečna konferencija za medije, na kojoj je govorio predsjednik Vijeća, dr. Sulejman Ugljanin, o aktivnostima koje su se desile u prethodnom mjesecu ali i o planiranim aktivnostima za mjesec maj.

 

„U narednom mjesecu, počinje program obilježavanja Dana bošnjačke nacionalne zastave svečanom sjednicom koja će se održati u Crnoj Gori, podizanjem bošnjačke nacionalne zastave i otvaranjem bošnjačke biblioteke u Rožajama. Istog dana, proslava će se nastaviti u Novom Pazaru i drugim gradovima Sandžaka.“

 

Predsjednik Vijeća je istakao i ostale bitne aktivnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća u ovom mjesecu kao što su izjašnjavanje roditelja za upis svoje djece na obrazovanje na maternjem jeziku i pismu, upis u poseban birački spisak Bošnjaka koji su tek postali punoljetni, izrada novog pravnog okvira za manjine, rad na reviziji Akcionog plana za poglavlja 23 i 24 za pristupanje Srbije Evropskoj uniji i manjinskog Akcionog plana, kao i rad na reviziji političkog sistema Republike Srbije i izmjene Ustava Republike Srbije.

 

Izvor: BNV

Kategorije: Bošnjačka zajednica