JEVREJSKA ZAJEDNICA U SRBIJI RASPISALA KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDJIA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

+100%-

JEVREJSKA ZAJEDNICA U SRBIJI RASPISALA KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDJIA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

Savez jevrejskih opština Srbije raspisuje interni poziv za stipendiranje studenata iz jevrejske zajednice Srbije za školsku 2020/2021. godinu. Rok za podnošenje prijava  je 01.11.2020. godine .

Za prijavu po ovom pozivu potrebno je predati Molbu i popuniti Zahtev sa ličnim podacima i iste dostaviti sa potrebnom dokumentacijom koja je navedena u kriterijumima.

Kriterijume za konkurisanje možete pogledati na sledećem linku.

Zahtev sa ličnim podacima možete preuzeti na sledećem linku.

Stipendije će se isplaćivati počev od meseca oktobra 2020, zaključno sa septembrom 2021. godine.Ukupan iznos za stipendiranje studenata će biti ravnomerno raspoređen prema broju studenata čije prijave budu ispunjavale uslove za dodelu stipendije, i biće isplaćivan u dvanaest mesečnih rata u maksimalnom iznosu od 15.000,00 dinara.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti neposredno u kancelariju Saveza, na adresu  Kneginje Ljubice 14, Beograd,  ili putem pošte na adresu: Savez Jevrejskih opština Srbije , Kneginje Ljubice br. 14, POB 30, 11000 Beograd,  sa naznakom: „Prijava za studentsku stipendiju u školskoj 2020/2021 godini  (1.1./h)“
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Odluka o raspisivanju poziva za stipendiranje studenata u školskoj 2020-2021.pdf

Izvor: Savez jevrejskih opština Srbije

Foto: Oradio.com