Komentari BNV na Izvještaj 3-4/2016 o sprovođenju Akcionog plana za PP 23 za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

+100%-

Komentari BNV na Izvještaj 3-4/2016 o sprovođenju Akcionog plana za PP 23 za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

 

Opšti zaključci i preporuke Kvartalni izvještaj 3-4 potvrđuje da se Akcioni plan o ostvarivanju prava nacionalnih manjina za PP 23 ne bavi rješavanjem suštinskih problema Bošnjaka i drugih i drugih nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

 

Njegov glavni nedostatak je što nema kvalitativnih indikatora i analize na osnovu kojih se može pratiti stepen ostvarivanja nacionalnih manjina za oblasti: obrazovanja, kulture i informisanja, službene upotrebe manjinskih jezika i pisama.

 

U izvještaju o realizovanim aktivnostima u okviru poglavlja za unapređenja statusnog položaja, zabrane diskriminacije, slobode vjeroispovijesti, demokratsku participaciju, odgovarajuću zastupljenost u javnom sektoru i javni poduzećima, statusu nacionalnih savjeta, ekonomskog položaja nacionalnih manjina, te međunarodne saradnje, uglavnom su nabrojane aktivnosti koje su realizovane u okviru ranije definiranih programa i projekta, što onemogućava praćenje stepena ostvarenosti zacrtanih ciljeva.

 

Izvještaju nedostaju mjerljivi indikatori o realizaciji aktivnosti na govornim područjima gdje tradicionalno žive nacionalne manjine, naprimjer, nema nikakvih podataka o realizaciji aktivnosti na teritoriji govornog područja bosanskog jezika, na području Sandžaka gdje tradicionalno žive Bošnjaci. Izvještaju nedostaje analize i praćenje socio-ekonomskog položaja nacionalnih manjina i statistički podaci.

 

Bošnjačko nacionalno vijeće predlaže:

 

1. Reviziju Akcionog plana sa ciljem unapređenja socio-ekonomskog položaja nacionalnih manjina.

2. Unapređenje praćenja i provođenja Akcionog plana vođenjem manjinske statistike na teritorijalnim jedinicama i teritorijalnim oblastima u kojima tradicionalno žive nacionalne manjine, uraditi socio-ekonomsku analizu i strategiju održivoga razvoja tih područja pomoću UNDP indikatora ljudskog razvoja, na primjer strategiju održivoga razvoja Sandžaka gdje tradicionalno žive Bošnjaci.

3. Neophodno je izvršiti reviziju Akcionog plana kojim treba definisati što više mjerljivih i kvalitativnih indikatora kako bi se osigurali mehanizmi za mjerenje uticaja planiranih aktivnosti i stepen dostizanja zacrtanih ciljeva.

4. Definisati eliminisanje postojećih administrativnih prepreka za ostvarivanje prava na službenu upotrebu bosanskog jezika u Sandžaku;

5. Definisati ključnu ulogu nacionalnim vijećima nacionalnih manjina u implementaciji AP;

6. Odrediti poseban stručni tim za redovno praćenje Akcionog plana;

7. Organizovati edukaciju nacionalnih vijeća nacionalnih manjina za praćenje i izvještavanje o implementaciji Akcionog plana;

8. Izraditi strategiju komunikacije o AP i promociju prava nacionalnih manjina;

9. Definisati efikasne mehanizme ostvarivanje prava na informisanje i za rješavanje slučajeva diskriminacije Bošnjaka u obrazovanju na bosanskom, po preporukama Zaštitnika građana i Povjerenika za ravnopravnost iz 2014;

 

Kategorije: Poglavlje 23, Sedam dana