KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA 27.10.2020. GODINE ODBORA ZA SLUŽBENU UPOTREBU JEZIKA I PISMA

+100%-

KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA 27.10.2020. GODINE ODBORA ZA SLUŽBENU UPOTREBU JEZIKA I PISMA

U utorak, 27. oktobra, u 17 sati, članovi Komisije za ravnopravnost polova Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u sastavu: Svetluša Hlavač, Lidija Damjan, Maria Poptešin i Svetlana Zolnan razmatrale su temu rodne ravnospravnosti i povećanog nasilja u porodici tokom primene mera prevencije širenja virusa COVID-19. i konstatovle su da navedena tema postaje značajan problem našeg društva. Komisiji su prisustvovali i predsednica NSSNM Libuška Lakatoš i koordinatorka Odbora za informisanje Ana Stojanović. Tema je izazovna, problem je kompleksan, pa ne treba ćutati, već upozoravati, javno govoriti o nasilju i spašavati nevine živote koji pate od nasilja zaključile su članice Komisije za rodnu ravnospravnost NSSNM.

 

Izvor: NS slovačke nacionalne manjine

Foto: NS slovačke nacionalne manjine