KONFERENCIJA Centra za regionalizam

+100%-

Centar za regionalizam uz podršku Ministarstva inostranih poslova Republike Bugarske 14. decembra 2018. u Novom Sadu organizuje konferenciju na temu Ekonomski faktori i uticaj na položaj nacionalnih manjina u lokalnim zajednicama – primeri mađarske, hrvatske, rumunske i bugarske nacionalne manjine.

 

Ova tema je izabrana imajući u vidu činjenicu da jedan broj pripanika pojedinih manjina živi u pograničnim područjima, koja često spadaju i u najnerazvijenije delove Srbije, što se značajno odražava, kako na ekonomski položaj njihovih pripadnika, tako i na demografska kretanja.  Vođenje sveobuhvatnog dijaloga na ovu temu je izuzetano važno u vremenu kada se oblikuju-formatizuju modeli položaja i statusa manjinskih zajednica  u okviru pristupnih pregovara Srbije i EU. Rezultati takvog dijaloga doprinose podizanju sveukupnih demokratskih kapaciteta države Srbije, jačaju kohezionu strukturu većinskog naroda i manjinskih zajednica i  predstavljaju jedan od osnovnih uslova bezbednosti i stabilnosti u regionu.

 

Značaj ovog dijaloga je  i u činjenici da  su u njega uključeni predstavnici državnih organa, eksperti i predstavnici nacionalnih manjina.

 

AGENDA konferencije