Konkurs za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata NSNM

+100%-

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisuje konkurs za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2019. godinu

 

Konkurs se raspisuje za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti razvoja i podizanja kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja na jezicima/govoru nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, naročito namenjenih za dotiranje pripreme i izrade testova i zadataka na manjinskim jezicima, za takmičenja na svim nivoima, od opštinskog, preko regionalnog do republičkog, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 1.575.000,00 dinara, koji se raspodeljuje:

za aktivnosti, programe i projekte u oblasti osnovnog obrazovanja 1.105.000,00 dinara i

za aktivnosti, programe i projekte u oblasti srednjeg obrazovanja 470.000,00 dinara.

 

Pravo da učestvuju na konkursu imaju nacionalni saveti nacionalnih manjina sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i to za aktivnosti, programe i projekte u oblasti razvoja i podizanja kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja na jezicima/govoru nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

 

Detalje konkursa možete pročitati na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Kategorije: Uncategorized