Konkurs za novinare Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine

+100%-

Konkurs za novinare Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine

 

Odbor za obaveštavanje Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine raspisao je:

 

– Konkurs za novinare saradnike za potrebe štampanih i elektronskih medija (web sajt, radio i televizija) na češkom i srpskom jeziku

 

Cilj je izveštavanje o češkoj zajednici i podsticanje novinara da kreiraju sadržaje.

Kvalifikacije:
– poželjna iskustva u elektronskom/štampanom novinarstvu
– proaktivnost i spremnost za kreativan pristup obradi teme
– razvijene i izgrađene novinarske ili komunikacijske veštine
– poželjno znanje češkog jezika

 

– Konkurs za mlade novinare saradnike u proizvodnji radio programa na češkom jeziku za mlade

 

Cilj je podsticanje mladih novinara.

Kvalifikacije:
– poželjna iskustva u elektronskom/štampanom novinarstvu
– proaktivnost i spremnost za kreativan pristup obradi teme
– razvijene i izgrađene novinarske i komunikacijske veštine
– obavezno znanje češkog jezika

Zaduženja: praćenje aktuelnog dešavanja, zanimljivih pojava, sadržaja i činjenica o češkoj zajednici kroz razne novinarske forme (vest, izveštaj, reportaža, intervju, članak…).

 

Konkurs je stalno otvoren.

Svoje biografije (sa kontakt podacima) pošaljite na e-mail: konkurs@savetceha.rs