Izdvajamo

Naslovna
Albanska zajednica Izdvajamo Uncategorized

Lemja Đema: Pasivizacija adresa- jedan od problema u opštini Medveđa

1. Na samom početku, da li možete da nam kažete nešto više o opštini Medveđa?   Opština Medveđa je mala opština sa 7,500 stanovnika na jugu Srbije, 45 kilometara udaljena

Arhiva Izdvajamo

Širom sveta obeležava se Međunarodni dan Roma

Širom sveta se obeležava 8. april, Medjunarodni dan Roma, kojim se proslavlja romska kultura i skreće pažnja na probleme s kojima se Romi suočavaju.   Medjunarodni dan Roma službeno je

Izdvajamo Uncategorized

Prof. dr Duško Radosavljević : „USTAVNI OKVIR ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH ZAJEDNICA: Šta sa nacionalnim savetima?“

  Uvod: Koliko politike je potrebno u ovoj oblasti?   Cilj državne zajednice jeste težnja najvišem dobru. One koji ne učestvuju u jačanju političke zajednice i političkom  životu, stari Grci

Izdvajamo Uncategorized

Dr Dušan Janjić- UNAPREĐENJE USTAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PRAVA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI SRBIJI

  Ovaj rad je rezultat ostvarivanja projekta“Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike“, koji podržava Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.   Osnovni cilj projekta i ovog rada je da se doprinese

Izdvajamo Uncategorized

Dejan Guzina Odsek za političke nauke: „Nacionalne manjine u Srbiji: Između segregacije i delimične integracije“

  Javni zvaničnici u štampi često navode da srpski standard i zaštite manjina daleko prevazilaze norme i prakse koje se mogu naći u mnogim evropskim državama. Medjutim, čak i površan

Izdvajamo Uncategorized

Eva Vukašinović- ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA

  OKRUGLI STO   Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (u daljem tekstu: Zakon) donet je u nekadašnjoj federalnoj državi -Saveznoj Republici Jugoslaviji, 2002. godine. Ova analiza se

Izdvajamo Uncategorized

Eva Vukašinović-ZAKON O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA

OKRUGLI STO   Članom 10 Ustava Republike Srbije propisano je da je u Republici Srbiji u službenoj upotrebi srpski jezik i ćiriličko pismo, a službena upotreba drugih jezika i pisama

Izdvajamo Uncategorized

Eva Vukašinović- ZAKON O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA

OKRUGLI STO   Članom 75. Ustava Republike Srbije propisano je da se pripadnicima nacionalnih manjina, pored prava koja su Ustavom zajemčena svim građanima, jemče dodatna, individualna ili kolektivna prava. Individualna

Izdvajamo Uncategorized

Prof. dr Stevan Lilić: „Ustavni okvir za zaštitu i unapređenje prava pripadnika nacionalnih manjina u kontekstu Mišljenja Venecijanske komisije o Ustavu Srbije iz 2007. godine „

  Ustav nije samo slovo na papiru, već sistem vrednosti koji treba da izrazi visoke ideale slobode i ulije poverenje građana u institucije sistema javne vlasti.   Srbija se nalazi

Izdvajamo Uncategorized

Dr Nevena Petrušić- ANTIDISKRIMINACIONA POLITIKA – KLJUČNA POLUGA INTEGRATIVNE MANJINSKE POLITIKE

Okrugli sto Pored dobrog zakonodavnog i institucionalnog okvira, važna poluga integrativne manjinske politike u Srbiji jeste sveobuhvatna i delitvorna antidiskriminaciona politika. Ona podrazumeva dugoročno, posvećeno i koordinisano delovanje institucija sistema

Izdvajamo Top vesti Uncategorized

RASPISAN KONKURS FONDACIJE ZA OTVORENO DRUŠTVO

Fondacija za otvoreno društvo u Republici Srbiji raspisala je konkurs za podnošenje projekata u okviru programa „Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma – ka interkulturalizmu“ Na konkurs se mogu podneti projekti koji: prate

Izdvajamo Romska zajednica

Veb-sajt Ministarstva građevinarstva i na romskom jeziku

Na inicijativu potpredsednice Vlade Republike Srbije Zorane Mihajlović, sajt Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture biće preveden i na romski jezik, što predstavlja jedinstven potez na Balkanu jer će po prvi