Poglavlje 23

Naslovna

  Vlada Republike Srbije osnovala je 11. decembra 2015. godine Savet za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23, kao radno telo za pružanje stručne podrške Pregovaračkoj grupi za Poglavlje 23.   Izveštaji Saveta obuhvataju sledeće:   Detaljan izveštaj o sprovođenju

  Opšti zaključci i preporuke Kvartalni izvještaj 3-4 potvrđuje da se Akcioni plan o ostvarivanju prava nacionalnih manjina za PP 23 ne bavi rješavanjem suštinskih problema Bošnjaka i drugih i drugih nacionalnih manjina u Republici Srbiji.   Njegov glavni nedostatak

Vlada Republike Srbije je izradila šestomesečni izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23 koji će dostaviti Briselu. Izveštaj je na engleskom jeziku. Bi-annual Report on implementation of the Action plan for Chapter 23  

  Forum za etničke odnose je 13. januara organizovao regionalnu konferenciju o bilateralnim odnosima Republike Srbije sa susedima i položaju nacionalnih manjina koja je održana u Aeroklubu u Beogradu. Konferencija je organizovana kao deo projekta pod nazivom „Status manjinske politike

BNV: Komentari na nacrt Izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za manjine

  Nacrt prvog kvartalnog Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina pokazuje da Akcioni plan kao vrlo važan strateški dokument za pregovaračko Poglavlje 23 o pristupanju Srbije EU ne obuhvate suštinske probleme sa kojima se suočavaju manjine

Mišljenje YUCOM-a

  Mišljenje Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.   OCD MIŠLJENJE – NACRT ZAKONA    

Primedbe Hrvatskog nacionalnog vijeća

  Primedbe Hrvatskog nacionalnog vijeća na Nacrt zakona o pravima i slobodama nacionalnih manjina.   Javna rasprava o nacrtu Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina   Pregled odredaba Zakona koje se menjaju  

Primedbe Saveza jevrejskih opština, nemačke, češke i slovenačke manjine

  Izložene primedbe motivisane su brigom malobrojnih nacionalnih manjina, čiji je broj u opadanju prema analizi demografskih trendova, da će u budućnosti pasti ispod nivoa arbitrarno određenog diskriminacionog broja “reprezentativnosti“, pa će time izgubiti svaku pažnju Države i podršku naporu

  Prijedlog Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina koji je izradio sekretar Bošnjačkog nacionalnog vijeća i član radne grupe za izradu pomenutog zakona, Ahmedin Škrijelj.   Pored suštinski važnih stvari i argumenata koje obavezuju državu da donese potpuno

Saopštenje LSV: Prava manjina shvatiti ozbiljno

   Nedavno otkazivanje sednice Saveta za nacionalne manjine Republike Srbije nije dobra vest. Liga socijaldemokrata Vojvodine smatra da Vlada Srbije i Saveti nacionalnih manjina moraju biti partneri.   Pokazalo se da postoje brojna neslaganja po pitanju nacrta Zakona o zaštiti

  U sredu, 21. decembra, Centar za istraživanja migracija je organizovao okrugli sto „Sprovođenje Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina“. Okrugli sto je organizovan uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.   Prisutne je u uvodnom delu pozdravila direktorka Centra,

  Šef Delegacije EU, Majkl Davenport, izjavio je danas da će tokom predsedavanja Malte Unijom u prvoj polovini 2017. godine pažnja biti usmerena na vladavinu prava i sprovođenje obaveza u toj oblasti, sa ciljem, kako je primetila šefica pregovaračkog time